Number of the records: 1  

Zeměchy (Kralupy nad Vltavou, Česko)

 1. Geographic nameZeměchy (Kralupy nad Vltavou, Česko)
  DistrictMělník
  Events1238 - první písemná zpáva
  1986 - obec připojena ke Kralupům nad Vltavou
  Personalities Doucha, Antonín - hudebník
  Robek, Antonín - etnograf
  DescriptonMěstská čtvrť Kralup nad Vltavou západně od Mikovic v blízkosti Knovízského (Svatojirského) potoka. - Nadmořská výška: 195 m. - Území osídleno pravděpodobně již v pravěku, jak dokládají nálezy zlomků keramiky z doby halštatské. První písemná zpráva je z r. 1238. Do husitských válek v držení církevních majitelů. Od 16. stol. majetkem Boryňů ze Lhoty a součástí mikovického panství, s nímž byly r. 1669 připojeny ke Zvoleněvsi. V 17. stol. velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská založila severně od obce statek Nový dvůr, pozdější samota patřící k obci. - V r. 1986 obec připojena jako V. městská část ke Kralupům nad Vltavou. Narozdíl od ostatních městských částí není tady žádný průmysl a nevedou tudy hlavní silniční tahy. V minulosti se zde rozvíjelo především rybniční hospodářství. Na Knovízském potoce bývalo několik rybníků, dochovaly se jen na západním okraji obce směrem k Olovnici. - K památkám patří: na návrší barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele z r. 1723, barokní zvonice na hřbitově, před kostelem kamenný kříž, kovový pomník sv. Jana Nepomuckého v zeměšském háji, u silnice k obci torzo barokního sloupu (tzv. viniční křížek) z r. 1715 aj. Jihozápadně od obce se nachází přírodní památka Sprašová rokle. - Mezi významné osobnosti se řadí hudební pedagog Antonín Doucha, etnograf Antonín Robek ad.
  Keywordsobce * dějiny obce * městské části * pravěké nálezy * majitelé obce * rybníky * kostely * kříže * kamenné kříže * zvonice * sloupy * sochy * baroko * přírodní památky * rokle * osobnosti
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 383.
  STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou: městské části a blízké okolí v minulosti a ve vzpomínkách. Kralupy nad Vltavou: Tomáš Fábin, 2004, s. 229-239.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (7) - File of personal names - persons from region
  (4) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1