Number of the records: 1  

Přírodní památka Chotuc (Křinec, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Chotuc (Křinec, Česko)
  Other nameChotuc
  Place Chotuc, vrch (Česko)
  Křinec (Česko)
  DistrictNymburk
  Origin01.01.2000 - nařízení OkÚ v Nymburce
  DescriptonChráněné území na osamoceném, tzv. svědeckém vrchu 1 km západně od obce Křinec. - Rozloha: 34 ha; nadmořská výška: 206-254 m. - Úkolem je ochrana význačných teplomilných rostlinných společenstev s hojným výskytem vstavače nachového. - Z geologického hlediska je Chotuc jedinečný v porovnání s ostatními svědeckými horami oblasti středního Polabí je právě na Chotuci velmi dobře zachován stratigrafický profil křídových sedimentů s horninami středního turonu až coniaku. Spodní část kopce je tvořena vápenitými prachovci. V jejich nadloží se vyskytují kaolinické pískovce a z coniackého období pocházející vápenité jílovce, tzv. zvonivé inocerámové opuky. - K největším zajímavostem květeny patří bohatý výskyt klokoče zpeřeného, jeho původnost na Chotuci (po staletí významném poutním místě) je však diskutabilní. Uvádí se, že klokoč sem byl druhotně vysázen v l. 1688-1702 a jeho plody byly používány k výrobě růženců. Nejbohatší druhové zastoupení vegetace se nachází na jižním a jihozápadním svahu Chotuce, v této nezalesněné části převažují teplomilná travinná společenstva s mnoha vzácnými druhy. Roste zde např. pcháč bezlodyžný, tužebník obecný, třezalka chlupatá, slézovec durynský, strdivka nící, vítod chocholatý, prvosenka jarní, kopretina chocholičnatá, šalvěj luční, krvavec menší, rozrazil ožankový. Botanickou lahůdkou je výskyt vstavače nachového (přibližně 80 kvetoucích jedinců) a početná populace lilie zlatohlavé v dolní části severního svahu. Zbývající části kopce (západní, severní, východní a jihovýchodní svah) a temeno kopce jsou pokryty dubohabrovým lesem. - Ochrana spočívá v dodržování schváleného plánu péče, nezbytné je kosení travního porostu na jižním a jihozápadním svahu a regulace bujně rostoucích dřevin. Současně byla započata předčasná obnova části lesního porostu. Hlavním cílem obnovy je nahradit prořídlý jasanový porost kvalitním dubohabrovým lesem.
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * vrchy * svědecké vrchy * poutní místa * geomorfologie * teplomilné rostliny * chráněné druhy
  CitationKULICH, Jan, ŠEBEK, Svatopluk, ZIEGLER, Václav. Geologie Poděbradska, Nymburska a jejich okolí. Chráněná území na okrese Nymburk. Poděbrady: 1981, s. 13-18, 137-138.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 241.
  Chotuc - přírodní památka [online]. [cit. 2008-01-02]. Dostupné z: http://www.mesto-nymburk.cz/docs/chran_uzemi/ch14.htm.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - Monographies, maps
  (22) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.