Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Štěpánovský potok (Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Štěpánovský potok (Česko)
  Other nameŠtěpánovský potok (Česko : přírodní rezervace)
  DistrictBenešov
  Origin23.07.1993 - Vyhláška OkÚ Benešov
  DescriptonRezervace zahrnuje asi 6 km dlouhý úsek dolního toku Štěpánovského potoka od ústí řeky Sázavy až po silnici Trhový Štěpánov-Soutice. Rezervace byla vyhlášena v r. 1993 a její celková rozloha je 19 ha. V tomto úseku potok bohatě meandruje na dně středně širokého, poměrně hlubokého údolí, orientovaného převážně severojižním směrem. Rezervace zahrnuje nejen samotný tok, ale i v některých místech cenné okolní nivní louky a lesy. Hlavním důvodem pro její zřízení je ochrana zachovalého ekosystému toku, odpovídajícího pstruhovému pásmu, s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů živočichů, zejména pak mihule potoční. Z dalších živočichů se tu vyskytuje rak říční, skokan hnědý, ještěrky obecná a živorodá aj. Z chráněných a ohrožených druhů rostlin tu nalezneme podbílek šupinatý, prstnatec májový aj.
  Keywordspřírodní rezervace * potoky * fauna * flóra * chráněné druhy
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 75.
  VLČEK, Jaromír. Trhový Štěpánov: knížka o obci s dlouhou a zajímavou historií, s tvořivou současností i mnoha zajímavostmi. Praha: Maroli, 2005. Přírodní rezervace "Štěpánovský potok", s. 22-23. ISBN 80-86453-19-7.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (7) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.