Number of the records: 1  

Kly (Česko)

 1. Geographic nameKly (Česko)
  DistrictMělník
  Events1436 - první zmínka o obci
  2002 - pětisetletá povodeň
  Personalities Šťastný, Bedřich - protifašistický bojovník, komunista
  DescriptonObec 5 km jihovýchodně od Mělníka, při hlavní silnici do Prahy. Známá pěstováním zeleniny. - Nadmořská výška: 160 m. - Písemně Kly poprvé uváděny r. 1436. Od r. 1618 náležely ke statku v Obříství, v držení Václava Pětipeského, kterému byl ale r. 1620 pro účast v protihabsburském povstání královskou komorou veškerý majetek zkonfiskován. Potom Kly v držení Polyxeny z Lobkovic. Během třicetileté války obec poničena, v soupisu z r. 1654 v obci zaznamenán jeden statek obydlený (sedlák Matěj Cihlář) a 3 statky opuštěné. Další katastrofy stíhaly obec Kly v podobě povodní v r. 1845, požáru v r. 1846 a opět povodní v l. 1862, 1872 a 1890, v r. 2002 obec poničena pětisetletou povodní.. - V obci několik statků s pozdně barokními branami (čp. 57 z r. 1799) a empírovými štíty (čp. 27 z r. 1840) a pseudobarokní litinový kříž (z 19. stol.), na návsi kaple, při hlavní silnici pomník Mistra Jana Husa (od V. Švece z r. 1925). - Nad obcí Turbovický hřbet, v okolí obce přírodní rezervace Kelské louky. - V části obce Kly-Větrušice se narodil a zemřel vůdce zemědělského dělnictva, pozdější protifašistický bojovník, komunista Bedřich Šťastný.
  Keywordsobce * dějiny obce * třicetiletá válka * povodně * kaple * statky * litinové kříže * pomníky * památníky * baroko * empír * novobarokní sloh * zelinářství * osobnosti
  CitationMáchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 154.
  Kly: historie obce [online]. [cit. 2005-03-15]. Dostupné z: http://www.kly.cz/historie.html.
  Kly: současnost obce [online]. [cit. 2005-03-15]. Dostupné z: http://www.kly.cz/soucasnost.html.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (6) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1