Number of the records: 1  

Nová Ves I. (Kolín, Česko)

 1. Geographic nameNová Ves I. (Kolín, Česko)
  See also Bedřichov (Středolabská tabule, Česko : vrch)
  Bedřichova vyhlídka (Česko : rozhledna)
  (Narrower term) Ohrada (Nová Ves I, Česko)
  Events1290 - první zmínka o obci
  18.06.1757 - bitva u Kolína
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.05214,15.14444&z=12
  DescriptonObec 4,5 km severozápadně od Kolína. - Nadmořská výška: 200 m. - Území osídleno již v pravěku, doloženo nálezy z mladší doby kamenné (vypíchaná keramika), kultury lužické, bylanské, laténské, dále z doby římské, stěhování národů a hradištní. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan zde, blíž při břehu Labe, původně stávala osada Serčov. Kvůli častým povodním ji však její obyvatelé opustili a opodál na úpatí blízkého vrchu si vystavěli Novou Ves. Zdejší kostel sv. Václava byl údajně vysvěcen r. 1068 za účasti biskupa Jaromíra a knížete Vratislava II. Písemně Nová Ves poprvé zmiňována k r. 1290, tehdy ji (spolu s několika dalšími) Hynek z Dubé prodal cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Patrně v té době byla obec vysazena v dnešním rozsahu. V majetku kláštera zůstala obec do až do husitských válek do r. 1421. V r. 1437 ji darem od císaře Zikmunda získal Bedřich ze Strážnice, původně husitského kněze, stavebníka a zástavního držitele hradu v Kolíně. Patrně díky němu Nová Ves přešla do majetku města Kolína. Obec byla značně poškozena během třicetileté války, v soupisech z r. 1654 zde uváděno 16 usedlostí osazených a 7 pustých. Dne 18. června 1757 došlo v prostoru mezi Novou Vsí a Křečhoří k důležitému střetu mezi pruskou a rakouskou armádou, ke známé bitvě u Kolína (počátek tzv. sedmileté války). Bitva představovala jednu z klasických ukázek lineární taktiky, rozhodl ji pluk mladých vojáků "holobrádků", který vyrazil do průniku. Po prohře byl pruský král Friedrich II. (Bedřich II.) nucen Čechy opustit. Padlo zde 14000 Prusů a 8000 Rakušanů. Pozorovatelna pruského krále Friedricha II. (Bedřicha II.) byla umístěna na Novoveském vrchu, po válce přejmenovaném na Bedřichov. Na památku události zde v l. 1840-1842 vystavěn obelisk. - V obci na návsi na zrušeném hřbitově kostel sv. Václava, v předdvoří fary sochy sv. Jana Nepomuckého. Několik zachovaných ukázek vesnické zástavby z období okolo poloviny 19. stol. - Při silnici na Velim, 500 m vlevo v bývalém lomu jedinečné naleziště zkamenělin (přírodní památka). - Součástí obce je osada Ohrada.
  Keywordsobce * dějiny obce * osady * neolit * doba kamenná * kultura s vypíchanou keramikou * doba železná * kultura lužická * kultura bylanská * doba laténská * doba římská * doba stěhování národů * doba hradištní * kostely * fary * památníky * pomníky * sochy * bitvy * lomy * fosílie * chráněná území * přírodní památky
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 484.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 336.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 171.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-06-19]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/nova-ves-i.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Územně identifikační registr ČR
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names
  (6) - File of personal names - persons from region
  (6) - File of corporation names - monuments in region
  (6) - File of geographical names - region
  (12) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Nová Ves I. (Kolín, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°3'7.56"N, 15°8'39.84"E

GPS: 50°3'7.56"N, 15°8'39.84"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.