Number of the records: 1  

Přírodní památka Špičák u Střezivojic (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Špičák u Střezivojic (Mělník-oblast, Česko)
  Other nameŠpičák u Střezivojic
  Place Střezivojice (Česko)
  DistrictMělník
  Origin29.05.1979 - usnesení rady SKNV
  DescriptonSkalní jehla vysoká 13 m, 6 km jihovýchodně od Dubé, východně od obce Střezivojice, v bezprostředním okolí kóty 384. - Rozloha: 0,5 ha; nadmořská výška: 385-390 m. - Jedná se o příklad selektivní erozí vypreparované skalní jehly z kvádrového pískovce. Útvar je prosycen kysličníky železa. Povrch vlastního Špičáku je různě zbrázděn vrstvičkami železitého pískovce, vytvářející nejrůznější tvary (např. tzv. kamenné růže nebo soustředné kruhy). Způsob vzniku této "železité skalky" není znám. Špičák je tvořen horninami středního turonu, zpevněnými kysličníky železa s nejrůznějšími formami selektivního zvětrávání. Podloží blízkého okolí je tvořeno kvádrovými pískovci středního turonu, plošiny jsou pokryty silnými nánosy spraší a sprašových hlín, svahy jsou kryty písčitými a hlinitopísčitými deluvii (nebyly podrobně prozkoumány). - Území je botanicky a zoologicky nevýznamné. Ve smíšeném okolním porostu dominuje borovice lesní, v menší míře jsou zastoupeny listnáče (např. buk a habr), některé stromy jsou mohutného vzrůstu. - V současné době památka není přímo ohrožena, leží stranou turistických cest a není lehce přístupná.
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * skály * pískovce * geomorfologie * půdy * lesy
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 301.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1