Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Úpor (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Úpor (Mělník-oblast, Česko)
  Other nameÚpor
  Place Kly (Česko)
  Vrbno (Česko)
  Obříství (Česko)
  DistrictMělník
  Origin14.08.1957 - vyhláška MŠK
  DescriptonPřírodní rezervace asi 2 km severně od obce Obříství, na katastru obcí Kly a Vrbno, v cípu soutoku řek Labe a Vltava. - Rozloha: 225 ha; nadmořská výška: 156-160 m. - Lidově nazývané Oupor nebo dříve Tramtárie. - Jedná se o téměř 5 km dlouhé ploché území, jehož úkolem je zachování komplexu lužního lesa s ojedinělým příkladem tzv. sněženkového luhu v Polabí. - Území tvořeno středněturonskými slínovci české křídy, překrytými čtvrtohorními usazeninami, především říčními (terasovými) štěrkopísky a písky. Nivní půdy jsou bohaté na živiny. - Větší část území tvoří lesní porosty s přirozenou skladbou dřevin (vrbo-topolové a dubo-jilmové lesy). Pro bylinné patro lužních lesů charakteristické střídání jarního (např. sněženka předjarní, dymnivka dutá, orsej jarní, plicník lékařský) a letního aspektu (např. kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha aj.). - Žije zde hojné společenstvo hájového ptactva (např. sedmihlásek, lejsek šedý, z dravců jestřáb lesní, krahujec obecný a v zimě havrani). Významná jsou i společenstva brouků (zlatohlávci, tesaříci aj.). - Území bylo a je ohrožováno změnou vodního režimu (vodní stavby na Labi, zrušení jezu na Hadíku). - Jižně od přírodní rezervace stojí rozlehlý hospodářský dvůr Úpor.
  Keywordspřírodní rezervace * geomorfologie * lužní lesy * rostlinná společenstva * ptáci * brouci * hospodářské dvory
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 367.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 109.
  Mělnicko a Kokořínsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2000.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.