Number of the records: 1  

Hostivická tabule (Česko)

 1. Geographic nameHostivická tabule (Česko)
  Place Kladno (Česko : oblast)
  Praha (Česko : západní oblast)
  Praha (Česko)
  DescriptonJihozápadní část Kladenské tabule. Jedná se o členitou pahorkatinou v povodí řeky Vltavy, povodí Zákolanského, Únětického a Litovického (Šáreckého) potoka a snížené území na východě (severozápadní část Prahy). - Nejvyšší bod: vrch Růžová (410 m). - Tabule tvořena z cenomanských a spodnoturonských slepenců, pískovců a jílovců, sponogilitů, staropaleozoických břidlic, drobů, křemenců Barrandienu, proterozoických břidlic a drobů s buližníky a spility. - Ráz krajiny určuje rozčleněný erozně denudační reliéf s neogenními plošinami, s epigeneticky založenou údolní sítí, na východě s hluboce zaříznutými údolími odkrývající křídové podloží. Místy se objevují svědecké plošiny a strukturní hřbety a suky, sprašové pokryvy a závěje. - Krajina místy zalesněna smrkovými a borovými po rosty s příměsí dubu.
  Keywordspahorkatiny * geomorfologie * vrchy * povodí
  CitationDEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 205.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 11.
  Collection kindFile of geographical names - region
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1