Number of the records: 1  

Hostouň (Kladno, Česko)

 1. Geographic nameHostouň (Kladno, Česko)
  Events1316 - první zmínka o obci
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.11586,14.20133&z=12
  DescriptonObec asi 7 km jihovýchodně od Kladna. - Nadmořská výška: 341 m. - Vznikla patrně na konci 13. nebo na počátku 14. stol., písemně poprvé zmiňována r. 1316. Majetkově Hostouň rozdělena na dvě části, větší patřila pražskému purkrabství, které ji snad získalo od svatojiřského kláštera. R. 1320 král Jan Lucemburský tuto část Hostouně s tvrzí daroval pražské svatovítské kapitule, ta ji potom pronajímala. Druhá část obce v držení různých majitelů (v r. 1316 Valtr z Hostouně, po něm drobní šlechtici a pražští měšťané). Tvrz v této části obce zmiňována poprvé r. 1417. Během husitských válek kapitula Hostouň ztratila, r. 1436 ji dal císař Zikmund do zástavy. Držitelé se zde střídali až do r. 1483, kdy kapitulní proboštství část obce vykoupilo nazpět. Druhá část obce zůstala až do r. 1503 v držení Kolovratů, potom v držení řádu křižovníků. V 17. stol. Hostouň v majetku kapituly a jejího proboštství. I nadále zde zůstal dvůr s tvrzí zvaný Šafránov, patřící do r. 1678 klášteru augustiniánů na Karlově na Novém Městě pražském. Obec byla (jako většina okolních) poničena za třicetileté války. Rozvoj obce nastal v 18. a 19. stol. Počátkem 20. stol. získala Hostouň přechodně titul městys. Po r. 1945 přešla celá Hostouň s bývalým statkem a druhou tvrzí (po r. 1978 zbourána) do rukou státu. - V obci na návsi kostel sv. Bartoloměje s barokní farou, rozsáhlý komplex bývalého pivovaru, v jižní části návsi altán nad pramenem u rybníka, postavený z režného cihelného bílého zdiva. V dolní části obce u potoka novogotická synagoga z počátku 19. stol., nyní zcela přestavěná na obytný dům. Vesnickou architekturu zastupují převážně domy klasicistní (např. hostinec čp. 43, dům čp. 56, 62, 107, 109), neorenesanční (čp. 5, 6, 42, 94 a 186) a secesní (čp. 17 a 41). Vpravo od silnice na Unhošť dva židovské hřbitovy.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * kostely * fary * synagogy * tvrze * zaniklé tvrze * hostince * domy * altány * židovské hřbitovy * baroko * klasicismus * neorenesance * secese
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 446.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 234.
  ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 108-109.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 69-71.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (11) - File of personal names - persons from region
  (4) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Digitalizované dokumenty
  (1) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (29) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  (1) - Regional documents - serials before 1950
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Hostouň (Kladno, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°6'57.24"N, 14°12'4.68"E

GPS: 50°6'57.24"N, 14°12'4.68"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.