Number of the records: 1  

Hořovická brázda (Česko)

 1. Geographic nameHořovická brázda (Česko)
  Place Hořovice (Česko)
  DescriptonJihozápadní část Hořovické pahorkatiny; 8 km široká sníženina. - Nejvyšší bod: vrch Na Skále (508 m) v Holoubkovské kotlině. - Rozloha: asi 276 km2; střední výška: okolo 348 m; střední sklon: 3°45'. - Brázda tvořena ordovickými břidlicemi a pískovci. Jedná se o litologicky a tektonicky podmíněnou sníženinu protaženou směrem na jihozápad-severovýchod, v severovýchodní části rozdělenou na dvě zhruba rovnoběžné větve. Brázda vyplněná mírně zvlněným erozně denudačním reliéfem, ohraničena je příkrými, místy zlomovými svahy, na jejichž úpatí se šíří sedimenty a proluviální suťové kužele.
  Keywordspohoří * pahorkatiny * vrchy * geomorfologie
  CitationDEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 204.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1