Number of the records: 1  

Knovíz (Česko)

 1. Geographic nameKnovíz (Česko)
  DistrictKladno
  Events1088 - první zmínka o obci
  Personalities Trojan, Alois Pravoslav - vlastenec, politik
  Švankmajer, Jan - výtvarník, scénárista
  Švankmajerová, Eva - malířka, filmová výtvarnice
  DescriptonObec 4 km jihovýchodně od Slaného při Knovízském potoce. - Nadmořská výška: 228 m. - Území osídleno již v pravěku, prolínaly se zde různé starověké kultury. V severozápadní části ve svahu nad potokem bylo v l. 1892-1893 nalezeno více než sto sídlištních jam okrouhlého až oválného tvaru. V nich byly nalezeny bronzové předměty a zvláštní typická keramika. Podle místa nálezu byla nazvána celá kultura jako knovízská (1300-800 l. př. Kr.). Vznikla jako dědictví mohylové kultury v mladší době bronzové, její zastoupení později zjištěno ve středních a severozápadních Čechách. - Charakteristickými znaky je velká hustota osídlení, málo stop po obydlích a málo hrobů. Časté nepietní zacházení s mrtvolami. Archeologové odhalili i stopy po lidojedství. Typickou výbavou knovízského lidu byly tzv. etážovité nádoby. - Poprvé písemně Knovíz doložena již r. 1088 jako majetek vyšehradské kapituly. V l. 1228-1233 patřila klášteru sv. Jiří na Pražském hradě, později byla rozdělena na několik částí a nikdy neměla jediného majitele. V r. 1305 daroval král Václav II. část vsi nově založenému královskému městu Slaný, mezi vlastníky Knovíze se však vyskytovali i Schwarzenbergové - Z pamětihodností dnes zde kostel Všech svatých. Přes obec také vedla železniční trať, která ale byla v roce 1981 zrušena. - Knovíz je rodištěm Aloise Pravoslava Trojana, vlastence a politika; ve svém ateliéru zde tvoří význačný český animátor Jan Švankmajer a jeho žena, výtvarnice Eva Švankmajerová. - Každoročně se zde pořádá Jízda historických vozidel do vrchu.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * pravěká sídliště * kultura mohylová * knovízská kultura * kostely * rodáci * osobnosti * veteráni * soutěže
  CitationPozvánka do Knovíze. [Knovíz: s.n., 1988?]. 12 s.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 260.
  DOBNER, Libor. Knovíz s víc jak 900 lety evidované historie. Slánské listy, 1994, roč. 2, č. 22, s. 26.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (9) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (37) - ARTICLES
  (4) - Regional documents - books
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.