Number of the records: 1  

Lhota (Kladno, Česko)

 1. Geographic nameLhota (Kladno, Česko)
  DistrictKladno
  Events1378 - přibližné datum první zmínky o Lhotě
  Personalities Stocký, Albín - archeolog
  DescriptonObec 9 km jihozápadně od Kladna, na hranici CHKO Křivoklátsko. - Nadmořská výška: 400 m. - Území osídleno již v mladší době bronzové, dokladem je nález pravěkých mohyl jihočeské kultury mohylové (směrem ke Spanilé hůrce). Jejich archeologický výzkum ve 20. l. 20. stol. (Albín Stocký) poskytl nálezy keramiky a bronzových zbraní a nástrojů, dnes uloženy v Národním muzeu v Praze. Samotná obec založena patrně ve druhé polovině 13. stol. První písemné zprávy o Lhotě ze druhé poloviny 14. stol., asi okolo r. 1378 v souvislosti s kostelem sv. Mikuláše na Starém Městě. Obec v těchto pramenech označována jako Lhota Zlivá (dodnes zachován Zlivský mlýn na potoce Vyskyta neboli Zlivském potoce u sousední obce Žilina). Během husitských válek připadla Lhota ke hradu Křivoklátu. Král Ferdinand I. obec v r. 1558 zastavil Janovi Bořitovi z Martinic. Lhota byla majetkově rozdělena, držitelé z řad nižší šlechty se zde často střídali (např. po r. 1591 Diviš z Michalovic a na Ervěnicích, v 17. stol. Mikuláš Paris z Reinswaldu, Václav Kohout z Lichtenfeldu, Adam Čejka z Olbramovic, Jan Fridrich rytíř Rožovský nebo Jan Václav Popel rytíře z Vesce). Během třicetileté války obec zpustošena, v r. 1651 zde zbylo jen 15 obyvatel (v r. 1671 již 51 obyvatel). V r. 1685 získal Lhotu držitel křivoklátského panství Arnošt Josef z Valdštejna, sňatkem jeho vnučky Marie Anny v r. 1723 s Josefem Vilémem z Fürstenberka přešlo panství na dlouhá léta pod fürstenberskou správu. Novodobé dějiny Lhoty spojeny zejména s rozvojem hornictví a hutnictví na Kladensku, úzce souvisejícího s dělnickým a národnostním hnutím. - Na návsi památník padlým, křížový kámen a dřevěná zvonice se zvonem z r. 1805. V lese západně od Lhoty, v oboře, v poloze Šance bývalé hradiště (dnes veřejnosti nepřístupné).
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba bronzová * kultura mohylová * mohyly * hradiště * kameny * kříže * smírčí kříže * milníky * pomezní kříže * zvony
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 280-281.
  Lhota: historie [online]. [cit. 2005-05-19]. Dostupné z: http://www.lhotaukladna.cz/historie-obce/.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (3) - File of personal names - persons from region
  (3) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (30) - ARTICLES
  (4) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.