Number of the records: 1  

Naučná stezka Svatojánský okruh (Česko)

 1. Geographic nameNaučná stezka Svatojánský okruh (Česko)
  Other nameSvatojánský okruh (Česko : naučná stezka)
  Place Svatý Jan pod Skalou (Česko)
  DistrictBeroun
  Origin1984 - Správa CHKO Český kras
  DescriptonStezka začíná a končí u kláštera ve Svatém Janě pod Skalou. - Délka: 4 km; 166 m převýšení. - Na trase 10 zastávek s informačními panely. Cesta vede od zmíněného kláštera na Skálu (396 m), přechází nevyužívaným vápencovým lomem Paraple a sestupuje krasovou roklí Propadlé vody zpět ke klášteru. - Zastávky: 1. Svatý Jan pod Skalou (o historii kláštera). 2. Suťové lesy (typická rostlinná společenstva). 3. Teplomilné doubravy (přírodní zajímavost Českého krasu). 4. Skalní stepi (teplomilná vegetace - kavyl, kostřava). 5. Modelace krajiny tekoucí vodou (pohled na údolí říčky Loděnice). 6. Fosilní kras (zvětrávání vápenců a vývoj korozních dutin v lomu Paraple). 7. Ptačí fauna listnatých lesů (hmyzožravé ptactvo). 8. Krasové jevy (vývoj závrtů). 9. Společenstva severních a jižních svahů (vliv mikroklimatických podmínek na vývoj vegetace). 10. Ložiska pramenných vápenců (ložiska pěnovců). - Tištěného průvodce vydalo v r. 1985 Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje.
  Keywordsnaučné stezky * chráněná území * chráněné druhy
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 86-87.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1