Number of the records: 1  

Národní přírodní památka Bílichovské údolí (Česko)

 1. Geographic nameNárodní přírodní památka Bílichovské údolí (Česko)
  Other nameBílichovské údolí (Česko : národní přírodní památka)
  Place Bílichov (Česko)
  Přírodní park Džbán (Česko)
  Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko (Česko)
  DistrictKladno
  Origin31.12.1933 - výnos MŠANO
  Personalities Mydlář, Jan - pražský kat
  DescriptonSvahy a břehy kolem horního úseku Bílichovského potoka v polesí Bor, 2,5 km jihozápadně od obce Bílichov, 13 km západně od Slaného. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO a zároveň Přírodního parku Džbán. - Rozloha: 1,7 ha; nadmořská výška: 380-415 m. - Chráněné území leží na severním svahu údolí, vytvořeného zpětnou erozí, 300 m od hlavní cesty. Je zde několik svahových pramenišť, převážně v dolní části svahu podél potoka. Prameniště podmínila vznik malých svahových bažin a slatin v různém stupni vývoje a drobných sesuvů. Původně území porostlé bučinou, dnes je zde paseka s výskytem velmi vzácné chráněné rostliny kýchavice černé (Veratrum nigrum). Kvete v polovině léta temně nachovými květy. Z dalších zajímavých druhů byl zjištěn výskyt silně ohrožené okrotice červené (Cephalanthera rubra), ohrožené okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia) a hniláku smrkového (Hypopitis monotropa). - Podle pověsti se do Bílichovského údolí po popravě sedmadvaceti českých pánů uchýlil pražský kat Jan Mydlář a pod jménem Gothard (odtud místní název v Gothardě) zde trávil stáří. Tuto pověst literárně zpracoval spisovatel Václav Beneš Třebízský v povídce Gothardův dolík.
  Keywordspřírodní památky * údolí * chráněné druhy * rostliny * pověsti
  CitationHOUDA, J. Dnešní lokality a stav kýchavice černé (Veratrum nigrum L.) ve Džbánu. Ochrana přírody, roč. 19, č. 9, s. 143-149.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 196.
  DOBNER, Libor. O údolí zvaném "V Gothardě". Slánské listy, 31.9.2000, roč. 8, č. 22, s. 15.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - ARTICLES
  Národní přírodní památka Bílichovské údolí (Česko)

Map

Národní přírodní památka Bílichovské údolí (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°14'54.80"N, 13°53'16.28"E

GPS: 50°14'54.80"N, 13°53'16.28"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.