Number of the records: 1  

Národní přírodní památka Cikánský dolík (Česko)

 1. Geographic nameNárodní přírodní památka Cikánský dolík (Česko)
  Other nameCikánský dolík (Česko : národní přírodní památka)
  Place Bílichov (Česko)
  Přírodní park Džbán (Česko)
  DistrictKladno
  Origin1987 - nařízení ONV Kladno
  DescriptonChráněné území uvnitř rozsáhlého lesního komplexu Džbán, v údolí jižně od Žerotína, při Samotínském potoce, v katastru obce Bilichov. - Rozloha: 0,52 ha; nadmořská výška: 370-375 m. - Úkolem je ochrana ohrožených rostlinných druhů svahových slatin. Jedno z mála nalezišť šášiny načernalé, rostliny, která je vázaná na minerálně bohaté půdy slatin a pramenišť. Z významných druhů rostlin se zde dále vyskytuje lněnka zobánkatá, zimostrázek nízký, kohátka kalíškatá, lýkovec jedovatý a orlíček obecný.
  Keywordsnárodní přírodní památky * přírodní památky * chráněné druhy * rostliny * slatiny * potoky
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 196.
  Collection kindFile of geographical names - region
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1