Number of the records: 1  

Olovnice (Česko)

 1. Geographic nameOlovnice (Česko)
  DistrictKladno
  Events1285 - první zmínka o obci
  Personalities Laub, Ferdinand - houslista
  Kratina, Josef - houslista, hudební pedagog
  Kratina, Karel - teolog, středoškolský pedagog
  DescriptonObec na Knovízském potoce, 4 km západně od Kralup nad Vltavou. - Nadmořská výška: 183 m. - Písemně poprvé zmiňována r. 1285, tehdy rozdělena mezi vladyky Zbraslava, Martina, Beneše a Matěje, potom v držení rytířů řádu sv. Jana. R. 1436 v zemských deskách zapsána "ves Olovnice", později zvaná Volovice nebo Olovice. Stávala zde tvrz, patrně v místech tzv. Zámečku (dnešní pošta), tehdy součást hospodářského dvora s pivovarem. - K památkám obce patří objekt bývalého mlýna s letopočtem 1561 a zajímavými reliéfy a znakem Zejdliců ze Šenfeldu, držitelů obce. Dále čtvercová kaple se zvoničkou, pomník Josefa Jungmanna od sochaře Fr. Kdyra z r. 1874, na olovnické křižovatce kamenný omítnutý křížek z r. 1825, při silnici do Kralup kamenný křížek z r. 1840. - K rodičům své manželky do Olovnice často jezdíval houslista Ferdinand Laub. K významným rodákům obce patří houslista a hudební pedagog Josef Kratina a kněz a středoškolský pedagog Karel Kratina.
  Keywordsobce * dějiny obce * tvrze * zaniklé tvrze * zámečky * hospodářské dvory * pivovary * zaniklé pivovary * mlýny * kaple * zvonice * sochy * pomníky * památníky * kříže * renesance * houslisté
  CitationFIALA, Miroslav. Uhřičtí písmáci. Sedlecko a Prčicko. 2014, č. 17, s. 17-22.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 529.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 310.
  Olovnice: dějiny a osobnosti [online]. [cit. 2005-11-28]. Dostupné z: http://www.olovnice.info/dejiny.htm.
  STUPKA, Josef. Kulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou II. Vlastivědný sborník Kralupska, 2005, č. 2, s. 64-65.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (11) - File of personal names - persons from region
  (5) - File of corporation names - monuments in region
  (17) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.