Number of the records: 1  

Podbrdy (Česko)

 1. Geographic namePodbrdy (Česko)
  DistrictBeroun
  Events1788 - první zmínka o obci
  DescriptonObec 11 km jihovýchodně od Berouna, 9 km severozápadně od Dobříše. Název obce odvozen od její polohy (Pod Brdy). - Nadmořská výška: 340 m. - Založena patrně v období mezi l. 1757-1788. Písemně Podbrdy poprvé zmiňovány r. 1788. Rozvoj obce nastal patrně ze nového majitele osovkého a všeradického panství Jana Adolfa hraběte Kaunice. V Podbrdech kdysi stávala tvrz, po níž snad jsou dodnes patrné zbytky zdiva v lese nad obcí. O historii tvrze nejsou nikde zmínky, snad by se mohlo jednat o tvrz uváděnou pod nejistým názvem Viklefsko (Viklefisko), u níž došlo během husitských válek r. 1431 ke střetu se sirotky. - V obci dnes nová výklenková kaple a socha sv. Vojtěcha. Do katastru obce patří 3 rybníky, většinou rybochovné.
  Keywordsobce * dějiny obce * tvrze * zaniklé tvrze * kaple * výklenkové kaple * sochy * rybníky * chov ryb
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 107.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 6. Praha: Argo, 1995, s. 29.
  Podbrdy: historie [online]. [cit. 2005-05-02]. Dostupné z: http://www.podbrdy.cz/his.html.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1