Number of the records: 1  

Přírodní památka Červená louka (Rakovník, Česko : oblast)

 1. Geographic namePřírodní památka Červená louka (Rakovník, Česko : oblast)
  Other nameČervená louka
  Přírodní památka Červená louka (Rakovník-oblast, Česko)
  Place Lišany (Česko)
  Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko (Česko)
  DistrictRakovník
  Origin1989616 - vyhláška ONV Rakovník
  DescriptonMokřadní a slatinné louky podél pravostranného přítoku Lišanského potoka, 2 km jihozápadně od Lišan. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO. - Rozloha: 23 ha; nadmořská výška: 330-342 m. - Úkolem chráněného území je ochrana společenstev slatinišť a podmáčených luk s výskytem vzácných a chráněných mokřadních rostlin. - Geologickým podkladem jsou permské sedimenty. Půdy jsou slatinné a rašelinné. - Nejvzácnější rostlinná společenstva se nacházejí na organogenních zamokřených půdách slatinného a rašelinného původu. Jsou to společenstva ostřic a luční společenstva na půdách s trvale zvodněným povrchem nebo na půdách střídavě vlhkých. Významná je zde ptačí fauna, výskyt četných obojživelníků a vzácného hmyzu. Byla sem zanesena želva bahenní, jejíž mikropopulace přežívá již dvě desetiletí. - V minulosti byla lokalita zdevastována odvodněním, těžbou rašeliny a skladováním elektroinstalačního materiálu. Všechny tyto vlivy byly dočasné, skládkový prostor je uklizen a v současnosti probíhá realizace plánu péče o regeneraci společenstev lokality.
  Keywordspřírodní památky * louky * mokřady * rašeliniště * geomorfologie * půdy * rostliny * hmyz * obojživelníci * želvy * ptáci
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 180.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names - region
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.