Number of the records: 1  

Přírodní památka Husova kazatelna (Příbram, Česko : oblast)

 1. Geographic namePřírodní památka Husova kazatelna (Příbram, Česko : oblast)
  Other nameHusova kazatelna
  Přírodní památka Husova kazatelna (Příbram-oblast, Česko)
  Place Žemličkova Lhota (Česko)
  DistrictPříbram
  Origin08.02.1977 - usnesení rady SKNV
  Events1875 - objeven viklan
  Personalities Hus, Jan - kazatel
  DescriptonZalesněné návrší 12 km jihozápadně od Sedlčan, 0,5 km od Žemličkovy Lhoty (část obce Obděnice). - Rozloha: 9,07 ha; nadmořská výška: 478-510 m. - Jedná se o území s bizarními balvany vzniklými zvětráváním žul středočeského plutonu, tvořícími významné dominanty. - Na vrcholu se nachází tzv. Husova kazatelna, vysoký viklan (délka: 4 m; šířka: 2,5 m; výška: 2,7 m) s velkou skalní mísou o rozměrech 100 x 90cm, lidově pojmenovanou jako „obětní mísa“. Podle pověsti zde kázal Mistr Jan Hus. Petrovičtí jezuité nazývali viklan Čertova kazatelna. Objevil ho r. 1875 lobkovický stavební rada Jan Pudil. - Na území se nacházejí ještě další balvany, např. Zkamenělá žába, Hřib, Pecen chleba apod. - Na žulovém podkladu vznikly mělké hnědé lesní půdy s kyselými dubovými bučinami s příměsí borovice a smrku. Bylinný porost je zde poměrně chudý, botanicky nevýznamný. Území je hnízdištěm celé řady lesních ptáků, žije zde slepýš, ještěrka obecná a rosnička, zaznamenány zde byly i entomologicky vzácné druhy (babočka osiková, otakárek fenyklový). - Kolem viklanu prochází trasa naučné stezky nesoucí název Petrovicko.
  Keywordschráněná území * přírodní památky * geomorfologie * viklany * flóra * fauna * pověsti
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 200.
  DEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 219.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 167.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (12) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.