Number of the records: 1  

Přírodní památka Plaviště (Rakovník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Plaviště (Rakovník-oblast, Česko)
  Other namePlaviště
  Place Soseň (Česko)
  DistrictRakovník
  Origin15.11.1990 - Vyhláška ONV Rakovník
  DescriptonNejvýše položený rybník z kaskády rybníků jihozápadně od obce Soseň a jižně od obce Kosobody. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO. - Rozloha: 3,59 ha, nadmořská výška: 555-560 m. - Rybník v mělkém širokém údolí se zrašelinělými břehy a s výskytem mokřadních společenstev, kde roste řada vzácných a ohrožených druhů. V minulosti zde bývala pastvina. - Na podkladě žulových hornin čistenicko-jesenického masívu jsou sedimenty, na nichž se vytvořily hnědé půdy a přechodová rašelina. Na březích a přilehlé loučce jsou společenstva s výskytem rašeliníků a jiných vzácných rostlin. Ze zoologického hlediska je rybník Plaviště především významným místem výskytu a rozmnožování řady druhů obojživelníků. Byly tu zjištěny ropuchy, kuňky, čolci (obecný a horský) a populace zelených skokanů. Lesní porost, převážně březový s příměsí borovic, tvoří částečně ochranný lem chráněného území.
  Keywordspřírodní památky * rybníky * lesy * obojživelníci * rostliny * půdy
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 186.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°5'10.10"N, 13°31'17.26"E

GPS: 50°5'10.10"N, 13°31'17.26"E

Number of the records: 1