Number of the records: 1  

Přírodní památka Pod Veselovem (Kladno-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Pod Veselovem (Kladno-oblast, Česko)
  Other namePod Veselovem
  Place Družec (Česko)
  Origin20.01.1969 - Výnos MK ČSR
  DescriptonSuchá stráň v obci Družec, po severní straně silnice z Družce ke křižovatce s karlovaskou silnicí, poblíž kóty Veselov (429 m). - Rozloha: 0,83 ha; nadmořská výška: 365-392 m. - Skalnatá stráň geologicky tvořena spility, droby a břidlicemi. - Lokalita s bohatým výskytem koniklece lučního českého a dalších rostlin skalních stepí (hlaváč žlutavý, devaterník penízkový, ožanka kalamandra, válečka prapořitá, jehlice trnitá, mochna jarní, pelyněk ladní, rozrazil rozprostřený, kostřava žlábkovitá, chrpa porýnská, hvozdík kartouzek, chrpina obecná). - Ze zoologického hlediska má lokalita význam jako útočiště stepní zvířeny, zejména bezobratlých.
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * geomorfologie * stráně * skály * vrchy * flóra * fauna * bezobratlí
  CitationChráněná území ČR 1. Praha 1996, s. 206-207.
  Collection kindFile of geographical names - region
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1