Number of the records: 1  

Přírodní památka Rybníčky u Podbořánek (Rakovník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Rybníčky u Podbořánek (Rakovník-oblast, Česko)
  Other nameRybníčky u Podbořánek
  DistrictRakovník
  Origin15.11.1990 - Vyhláška ONV Rakovník
  DescriptonRezervace 1,5 km jihozápadně od obce Podbořánky, podél Mladotického potoka. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO. - Rozloha: 21,93 ha, nadmořská výška: 480-490 m. - Úkolem rezervace je zachování území charakteristického přirozenými společenstvy lesů, rašelinišť a vlhkých luk. - Z geologického hlediska území tvořeno slepenci a pískovci spodního červeného souvrství, pokryto trvale zamokřenými jílovitohlinitými až hlinitými půdami a rašelinami. - Lesní porost tvořen borovicemi a plavuníkem zploštělým. Z botanického hlediska nejcennější jihovýchodní okraj Horního rybníka s rozsáhlými koloniemi živého rašeliníku a s výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin (např. vachta trojlistá). Dno Dolního rybníka zarostlé vysokými ostřicemi, okraje keři vrby ušaté, bohatě zde zastoupeny též mechorosty. V okolí Mladotického potoka roste olšina s vtroušeným jasanem, nesekaná louka pod chatami; je zde uváděn výskyt čolka horského. Z lesního ptactva např. drozd brávník, datel černý, pěnice, hýl obecný, brhlík a další. - V rezervaci je třeba pravidelně kosit luční porosty a regulovat nálet dřevin.
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * rybníky * louky * rašeliniště * půdy * lesy * rostliny * obojživelníci * ptáci
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 188.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°2'32.37"N, 13°26'39.09"E

GPS: 50°2'32.37"N, 13°26'39.09"E

Number of the records: 1