Number of the records: 1  

Přírodní památka Vrškámen (Příbram-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Vrškámen (Příbram-oblast, Česko)
  Other nameVrškámen
  Place Sedlčany (Česko)
  DistrictPříbram
  Origin08.02.1977 - usnesení rady SKNV
  DescriptonIzolovaný balvan 13 km jihozápadně od Sedlčan, u východního okraje Petrovic, nedaleko kóty 458 m. Někdy mylně označován jako viklan. - Rozloha: 0,0863 ha; nadmořská výška: 457-458 m. - Rozměry balvanu: 3,5 x 5,5 m; výška: 320 cm; tvar přibližně hranolový. Složen je z amfibolicko-biotitického granitu až syenodioritu s vyrostlicemi. - Úkolem vyhlášení přírodní památky je ochrana balvanu, který vznikl zvětráváním žulových hornin středočeského plutonu. Balvan leží na mírném svahu ukloněném k západu, označován je jako Vrškámen nebo Čertův kámen. - Okolí balvanu je botanicky a zoologicky nevýznamné, bezlesé. Vzhledem k tomu, že se jedná o geomorfologickou dominantu, je třeba čas od času odstraňovat náletové křoviny a stromy, které balvan zastiňují.
  Keywordschráněné přírodní výtvory * přírodní památky * kameny
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 296.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 172-173.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1