Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Kabečnice (Rakovník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Kabečnice (Rakovník-oblast, Česko)
  Other nameKabečnice
  Place Sýkořice (Česko)
  DistrictRakovník
  Origin1984328 - výnos MK ČSR
  DescriptonJižně a jihozápadně orientované strmé skalní svahy na levém břehu řeky Berounky, severně od obce Žloukovice. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO. - Rozloha: 25,51 ha; nadmořská výška: 225-350 m. - Na území stepní a lesostepní ekosystémy s přirozeným složením společenstev. Skalní podloží tvoří břidlice. Strmé svahy téměř celé rezervace porostlé zakrslými a habrovými doubravami, na skalních výchozech sucho a teplomilné rostliny (např. řebříček panonský a asi 280 druhů cévnatých rostlin). Významná je fauna bezobratlých, střevlíci a pavouci, z obratlovců např. ještěrka zelená, užovka hladká, ledňáček říční, výr. - Porosty v rezervaci ponechány přirozenému vývoji a obnově. Vznik rekreačních chat vyvolal nutnost potlačovat nepůvodní dřeviny (borovici černou a akát), porosty dubů ohroženy grafiózou.
  Keywordspřírodní rezervace * skály * lesy * rostliny * teplomilné rostliny * cévnaté rostliny * bezobratlí * brouci * pavouci * plazi * ptáci
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 271.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°1'19.93"N, 13°57'16.58"E

GPS: 50°1'19.93"N, 13°57'16.58"E

Number of the records: 1