Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Na Babě (Rakovník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Na Babě (Rakovník-oblast, Česko)
  Other nameNa Babě
  Place Křivoklát (Česko)
  DistrictRakovník
  Origin1984328 - výnos MK ČSR
  DescriptonSkalnatý svah s vrcholem Baba na levém břehu řeky Berounky, pod ústím Rakovnického potoka, jižně od obce Křivoklát. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO. - Rozloha: 23,95 ha, nadmořská výška: 235-404 m. - Skalní podloží tvořeno různými typy břidlic s přechody do hnědých půd. Na území přirozená stepní a lesostepní společenstva, lesní společenstva na skalnatých svazích, s velkou rozmanitostí druhů (např. koniklec luční, tařice skalní). Významná fauna bezobratlých (střevlíček, pavouci, sarančata), z obratlovců např. ještěrka zelená, užovka hladká a podplamatá, výr velký. - Lesy tvořeny z větší části zakrslými a habrovými doubravami, porosty ponechány přirozenému vývoji. - Rezervace není přístupná.
  Keywordspřírodní rezervace * lesy * rostliny * bezobratlí * plazi * ptáci
  CitationPALIVEC, Viktor; et al. Křivoklátsko. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986, s. 39.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 272-273.
  Collection kindFile of geographical names - region
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°1'41.81"N, 13°52'33.42"E

Number of the records: 1