Number of the records: 1  

Roztoky (Praha-západ, Česko)

 1. Geographic nameRoztoky (Praha-západ, Česko)
  Other nameRoztoky u Prahy (Česko)
  Events1233 - první zmínka o obci
  14.03.1893 - obec povýšena na městys
  17.05.1968 - Roztoky povýšeny na město
  Personalities Braunerová, Zdenka - malířka
  Vačkář, Václav - hudební skladatel
  Hloucha, Joe - cestovatel, spisovatel
  Zaorálková, Hedvika - sochařka
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.15806,14.39761&z=12
  DescriptonMěsto na levém břehu řeky Vltavy, při severním okraji Prahy. - Nadmořská výška: 240 m. - Území osídleno téměř nepřetržitě od neolitu až po příchod Slovanů; na území Roztok nalezeno 8-9 slovanských osad ze 6. stol. Historické počátky obce navazují na Levý Hradec (dnes součástí městské části Roztok, Žalova). Prvním písemně zmiňovaným vladykou Petr z Roztok. Část obce patřila břevnovskému klášteru, v r. 1296 zde byl postaven opatský dvůr. Od r. 1387 držel Roztoky s tvrzí Rynart Remešský, po něm potom různí vladykové (např. Bedřich z Donína, Albrecht Rendl z Úšavy aj.). Bohatý David Boryně ze Lhoty, držitel Roztok, byl na zdejší tvrzi oloupen v r. 1590 loupeživou chasou. Zdejší vodní tvrz byla zpustošena během husitských válek a během třicetileté války. Od r. 1623 Roztoky v držení knížecího rodu Lichtensteinů. Ti nechali po válce zpustlou tvrz adaptovat pouze v nejnutnější míře, Roztoky vlastnili až do r. 1803. Potom se zde střídali soukromí vlastvníci. Celkově Roztoky patřily mezi chudší obce, což vedlo k nevolnickému povstání v r. 1775. Rozkvět obce nastal po rozpadu feudalismu a zahájení stavby železnice v polovině 19. stol. Roztoky se staly letoviskem a výletním místem, vznikal zde průmysl. Císař František Josef I. povýšil v r. 1893 Roztoky na městys. V r. 1945 pomáhali místní obyvatelé účastníkům transportu smrti a později při pražskému povstání. R. 1949 byl uveden do provozu první československý závod na výrobu antibiotik, národní podnik Penicilin (později Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací s výrobou léčiv, dnes ICN Czech Republic). V r. 1968 byly Roztoky povýšeny na město. - Ve městě dnes barokní zámek (bývalá vodní tvrz), sídlo Středočeského muzea v Roztokách, nad městem, v místní části Žalov hradiště Levý Hradec s kostelem sv. Klimenta a hřbitovem. Na vilovou zástavbu v údolí Únětického potoka navazuje Přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí. Ve vile Mia ve vilové zástavbě pobýval v létě r. 1857 Bedřich Smetana. - Ve městě žila malířka Zdeňka Braunerová, spisovatel Joe Hloucha, sochařka Hedvika Zaorálková, hudební skladatel Václav Vačkář aj. - Město Roztoky se v r. 2004 stalo zakládajícím členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské střední Čechy.
  Keywordsměsta * tvrze * zámky * kostely * muzea * vily * eneolit * doba kamenná * slovanská hradiště * druhá světová válka * léčiva * výroba * malíři * politici * přírodní rezervace
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 127.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 252.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 329-330.
  Z historie Roztok [online]. [cit. 2006-03-01]. Dostupné z: http://www.roztoky.cz/mesto/historie.php.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Praha-západ.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of personal names and family names
  (1) - File of corporation names
  (116) - File of personal names - persons from region
  (13) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (2) - Literature for children and youth
  (15) - Monographies, maps
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (306) - ARTICLES
  (26) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

Roztoky (Praha-západ, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°9'29.16"N, 14°23'51.36"E

GPS: 50°9'29.16"N, 14°23'51.36"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.