Number of the records: 1  

Řevničovská pahorkatina (Česko)

 1. Geographic nameŘevničovská pahorkatina (Česko)
  Place Řevničov (Česko)
  DistrictRakovník
  DescriptonVýchodní část přírodního parku Džbán. - Plocha: 200 km2; střední výška: 424,6 m; střední sklon: 3°55'; nejvyšší bod: vrch Louštín (537 m). - Z hlediska geologického tvořena převážně z cenomanských pískovců a spodnoturonských opuk, v jejichž podloží vystupují permokarbonské slepence a jílovce. - Krajina je strukturní a stupňovitá, rozčleněná hlubokými a širokými údolími, jejichž svahy podléhají intenzivní svahové modelaci. - Pramení zde potok Loděnice a Bakovský potok. - Krajina zalesněna smrkovými porosty, místy s příměsí jedle, buku a borovice, místy se vyskytují smíšené listnaté lesy. - V Řevničovské pahorkatině se nachází Národní přírodní památka Bílichovské údolí, přírodní rezervace V Bahnách (bohatá slatina) a chráněné naleziště teplomilných rostlin (kýchavice černé) Na Pilavě, v oboře Libeň se chová mufloní zvěř.
  Keywordspahorkatiny * geomorfologie * lesy * teplomilné rostliny * chráněná území * chráněné druhy * obory * mufloni
  CitationDEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 449.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1