Number of the records: 1  

Saky (Třebichovice, Česko)

 1. Geographic nameSaky (Třebichovice, Česko)
  Events1382 - první zmínka o obci
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.2000,14.1000&z=12
  DescriptonObec 4 km jižně od Slaného. - Nadmořská výška: 259 m. - Území osídlené již v době železné; při archeologickém průzkumu nalezen halštatský komorový hrob. Další doklady osídlení obce pocházejí ze 13. stol. Významné statky v okolí vlastnil až do poloviny 13. stol. svatojiřský klášter na Pražském hradě. R. 1277 získal celé území ostrovský klášter (od Davle), který jej patrně vlastnil až do husitských válek. První písemná zpráva o obci z r. 1382. Ve středověku se přímo v obci těžila v omezené míře železná ruda. Nejpozději v 16. stol. přešly Saky do panství Kladno, kde zůstaly až do konce feudalismu. Berní rula z r. 1654 uvádí v Sakách 5 selských gruntů a 2 zahradníky, jedna usedlost z toho byla opuštěná. Rozvoj obce nastal koncem 19. a počátkem 20. stol. se zřízení železniční trati Kralupy nad Vltavou - Zvoleněves - Kladno-Dubí (dnes zrušenou). V Sakách také v minulosti existovaly dva mlýny, západně od obce mlýn Hořejší a mlýn Dolní v lokalitě Podhájek severovýchodně od obce. - Nejvýznamnější památkou lidové architektury, která obec Saky proslavila, je dnes areál usedlosti čp. 2 s dřevěnými základy okolo r. 1494, dále čp. 7, barokní kaple a dva barokní statky.
  Keywordsobce * kaple * statky * archeologické nálezy * doba železná * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 289.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 334.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 203-204.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteČást obce Třebichovice v okrese Kladno.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (1) - File of corporation names
  (3) - File of personal names - persons from region
  (5) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (1) - Monographies, maps
  (12) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Saky (Třebichovice, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°12'0.00"N, 14°6'0.00"E

GPS: 50°12'0.00"N, 14°6'0.00"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.