Number of the records: 1  

Solopysky (Příbram, Česko)

 1. Geographic nameSolopysky (Příbram, Česko)
  DistrictPříbram
  Events1227 - první zmínka o obci
  Personalities Hron, Vojtěch - kněz
  DescriptonObec 3 km západně od Sedlčan. - Nadmořská výška: 376 m. - První písemné zprávy o Solopyskách (v historii psáno též Solopisky) z r. 1227 nebo 1228. Obec spolu s Dublovicemi patřila do r. 1434 klášteru benediktinek u sv. Jiří v Praze. Po roztříštění církevního majetku během husitských válek obec r. 1436 připadla k panství Vysoký Chlumec, tehdy v držení Petra Janovského z Chlumce. V r. 1477 Solopysky (s celým chlumeckým panstvím) přešly do rukou Lobkoviců, kde zůstaly až do konce feudalismu. Díky relativně nepřístupnému terénu třicetiletá válka obec významněji nezasáhla, v l. 1690, 1704, 1720, 1759 a 1819 však byly Solopysky ničeny požáry. - Na severní straně návsi (v místech dnešního čp. 5) stával vrchnostenský dvůr. Starší literatura uvádí v Solopyskách tvrz, její existence však nikdy nebyla doložena. V obci dnes soubor lidové architektury se zachovalými středověkými prvky, nejvýznačnější stavbou usedlost čp. 22 U Hronů, u ní gotickorenesanční sýpka čp. 4 a dále usedlosti čp. 12, 16. Na návsi klasicistní kaple Proměnění Páně a litinový kříž (z r. 1892), u přístupových cest do obce troje sloupková boží muka. - V okolí obce lomy na povltavskou žulu (amfibolickobiotitický modravě šedý diorit). - Mezi význačné rodáky obce patří kněz Vojtěch Hron.
  Keywordsobce * statky * sýpky * kaple * boží muka * litinové kříže * rybníky * lomy * těžba žuly
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 273.
  HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko, Voticko. Díl IV. Sedlčany: Alfa Print, 1994, s. 321-325.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 215-218.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names - persons from region
  (4) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (6) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.