Number of the records: 1  

Svinařov (Kladno, Česko)

 1. Geographic nameSvinařov (Kladno, Česko)
  DistrictKladno
  Events1325 - první zmínka o obci
  DescriptonObec 5 km severozápadně od Kladna, na Knovízském (Libušínském) potoce. - Nadmořská výška: 300 m. - První písemná zpráva o obci z r. 1325. Patrně r. 1328 koupil Svinařov od Bořity z Ředhoště Erik, kanovník vyšehradské kapituly, a ve své závěti jej také kapitule odkázal. R. 1332 kapitula pronajala Svinařov se dvorem a tvrzí pražskému měšťanu Fryckovi Dlouhému, později Svinařov prodala. Za Václava IV. zde majitelem Bernart Zloděj ze Svinař, po r. 1407 Aleš Hříč (Hurt) z Pozdně, po něm jeho vnoučata Albert a Kateřina a jejich poručníci. Albert potom r. 1463 majetek přepsal na Erharta z Hořan a bratry Oldřicha a Alberta Kekulovi ze Stradonic. Od r. 1536 patřil Svinařov ke Smečnu. Rozvoj obce nastal ve druhé polovině 19. stol. v souvislosti s nálezem a těžbou uhlí na Kladensku a vznikem kladenských hutí. - Ve 14. stol. zde stávala tvrz, koncem 15. stol. zcela zanikla. Dnes v obci barokní zvonice, ve výklenku domu čp. 5 na náměstí soška Piety (patrně z 18. stol.).
  Keywordsobce * tvrze * zaniklé tvrze * zvonice * sochy * baroko
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 147.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 352.
  Svinařov: historie [online]. [cit. 2004-08-02]. Dostupné z: http://www.mesta.obce.cz/svinarov/historie.htm.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (9) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (19) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1