Number of the records: 1  

Unhošť (Česko)

 1. Geographic nameUnhošť (Česko)
  See also Unhošť (Česko : oblast)
  Events1329 - obec městečkem
  Personalities Jungmann, Jan - kněz
  Calma, Marie, - pěvkyně a spisovatelka
  Krása, Alois, - poslanec a právník
  Teissig, Karel, - malíř a grafik
  Pospíšil, František, - hokejista
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.0853,14.1300&z=12
  DescriptonMěsto leží při severozápadním okraji Křivoklátské vrchoviny, 7 km jižně od Kladna. V historii nazývána též Únošť. - Nadmořská výška: 387 m. - Území osídleno již v mladší době kamenné, archeologickými nálezy prokázáno i keltské osídlení. Poblíž dnešního kostela objeveno slovanské pohřebiště z 9.-11. stol. Název osady Unhošť odvozen patrně z osobního jména Uněhost, snad jednoho z držitelů zdejšího statku. Nejstarší písemná zpráva o Unhošti z r. 1284, tehdy v držení malostranských měšťanů. V r. 1329 zmiňována jako městečko, náležící ke hradu Křivoklátu. Fara a patronát kostela sv. Petra a Pavla ve 14. stol. v majetku řádu křižovníků s červenou hvězdou. V r. 1489 udělil král Vladislav II. Jagellonský Unhošti vlastní znak s jelenem, dovolení pečetit zeleným voskem a různá městská práva. V té době měla Unhošť vlastní samosprávu a byla hospodářským a kulturním střediskem širokého okolí. Stávala zde škola, písemně poprvé uváděná již v r. 1379. Během třicetileté války Unhošť poničena Sasy (1631) a Švédy (1639), obyvatelé nuceni ukrývat se v křivoklátských lesích. V r. 1742 (za válek o rakouské dědictví) došlo severně od města na vrchu Šibenec k bitvě mezi francouzským vojskem a rakouskými pandury. Mezi l. 1783-1790 Unhošť povýšena na město. Již v r. 1815 ve městě zřízena lékárna U Zlaté hvězdy. Od r. 1850 okresním městem, soudní okres (do r. 1878 sem patřilo i Kladno) zde byl až do r. 1949. Ve 2. pol. 19. a na počátku 20. stol. založeno několik průmyslových podniků (parní mlýn, Urbanův pivovar, olejna, likérka FASTO). V l. 1919-1921 probíhalo stávkové hnutí dělníků místního velkostatku. V květenu 1945 v okolních lesích boje s nacisty. - K památkám patří na náměstí barokní kostel sv. Petra a Pavla, před ním socha sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, nad kostelem fara (čp. 7) a bývalá škola (čp. 8) s barokními štíty, bývalá lékárna (čp. 3) s renesančním portálem, Melicharovo vlastivědné muzeum v budově bývalé radnice (čp. 1), na hřbitově kaple sv. Barbory a hrob faráře Jana Jungmanna (bratr českého jazykovědce a obrozence Josefa Jungmanna). V r. 2002 bylo historické jádro města prohlášeno za městkou památkovou zónu. - Součástí Unhoště také vilová čtvrť Nouzov, poblíž pramen minerální vody Čeperka (dnes nevyužívaný). U nedalekého Dědkova mlýna na tzv. Okrouhlíku stávala v 15. stol. tvrz. V údolí Černého potoka a Loděnice (Kačáku) několik bývalých vodních mlýnů; chatová a rekreační oblast. - K významným rodákům patří operní pěvkyně a spisovatelka Marie Calma-Veselá, poslanec a právník Alois Krása, malíř a grafik Karel Teissig, hokejista František Pospíšil ad.
  Keywordsobce * města * dějiny města * kostely * sochy * muzea * školy * lékárny * hřbitovní kaple * mlýny * pivovary * lihovary * archeologické nálezy * doba kamenná * doba hradištní * třicetiletá válka * bitvy * druhá světová válka * minerální prameny * městské části * rekreační oblasti * rodáci
  CitationŠKORPIL, František Bohumil. Popis okresního hejtmanství kladenského. Kladno: Josef Šolc, [1895?], s. 102-104.
  KOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 212-215.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 142.
  200 let města Unhoště 1786-1986. V Unhošťi: Městské kulturní středisko, 1986. 118 s.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names
  (1) - File of geographical names
  (121) - File of personal names - persons from region
  (18) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (7) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (273) - ARTICLES
  (12) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Unhošť (Česko)

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°5'7.08"N, 14°7'48.00"E

Number of the records: 1