Number of the records: 1  

Velvary (Česko)

 1. Geographic nameVelvary (Česko)
  See also (Narrower term) Ješín (Velvary, Česko)
  (Narrower term) Malá Bučina (Velvary, Česko)
  (Narrower term) Velká Bučina (Velvary, Česko)
  Events1088 - první zmínka o Velvarech
  04.04.1482 - Velvary povýšeny Vladislavem II. na královské město
  18.10.1882 - otevření železniční tratě
  Personalities Koželuh, Jan Antonín - hudební skladatel
  Koželuh, Leopold - hudební skladatel
  Homolka, Vincenc Emanuel - houslař
  Mühlsteinová, Berta - spisovatelka
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.2814,14.2361&z=12
  DescriptonMěsto 7 km severozápadně od Kralup nad Vltavou. Název odvozen pravděpodobně od slova "var", kterým se označovalo místo s prameny vyvěrajícími ze země. Předpony malo- (Malovary) a vel- (Velvary) odlišovaly velikost obcí, které zde vznikly. - Nadmořská výška: 190 m. - Území trvale a silně osídleno již od neolitu. Písemně poprvé doloženy r. 1088 v listině kostela vyšehradského. R. 1282 zmiňovány jako tržní osada na dávné obchodní stezce poblíž Malovar, starší osady s tvrzí (dnešní městská část Velvar). Okolo poloviny 14. stol. je Karel IV. povýšil na městečko, král Vladislav II. Jagellonský r. 1482 je povýšil na královské město a povolil opevnit je hradbami. V 16. stol. nastal značný rozvoj řemesel, protože se Velvarští neúčastnili stavovského povstání, nepřišli o svůj majetek ani během pobělohorských konfiskací. Úpadek nastal až během třicetileté války. V r. 1639 bylo město vypleněno a vypáleno Švédy, tehdy shořela i městská privilegia. Z této pohromy se Velvary dostávaly pozvolna. Městská privilegia jim byla obnovována v l. 1652, 1733, 1747 a 1795, r. 1850 se Velvary staly sídlem okresu. - Z pamětihodností ve městě zbytky městského opevnění s Pražskou bránou, gotický kostel sv. Kateřiny, náměstí s renesančními nebo empírovými domy a s mariánským sloupem uprostřed. Jižně od města hřbitovní kostel sv. Jiří, u něho budova bývalého chudobince z doby kolem r. 1600. Na západní straně, v předměstí Malovary gotický kostelík Všech Svatých. - Mezi slavné velvarské rodáky patří hudebníci Jan a Leopold Antonín Koželuhové, houslařská rodina Homolků a spisovatelka Berta Mühlsteinová. Působil zde malíř Zdeněk Kratochvíl, vztah k městu měl i skladatel Antonín Dvořák, jeho otec František zde žil a je zde i pochován. V r. 1864 ve Velvarech Karel Krohn založil první český dobrovolný hasičský sbor. - Vznik průmyslových závodů sahá do druhé poloviny 19. stol., kdy byla do Velvar postavena železniční trať a následně vybudovány kovohutě, chemický závod -"solárny", dnes Velvana a.s. a cukrovar. - Na planině Kalvárie (266 m), 2 km jihovýchodně od města Velvarský les, uměle vysázený r. 1773, zde byly poprvé v Čechách vysázeny modříny.
  Keywordsměsta * dějiny města * kostely * radnice * domy * mariánské sloupy * opevnění * brány * hřbitovy * domy * rodáci
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 150-151.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 209.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 372-373.
  KUCHYŇKA, Zdeněk, PŘIBYL, Vladimír. Velvary a okolí. Praha: Engima, [1998], s. [1-24].
  Královské město Velvary: historie [online]. [cit. 2006-03-08]. Dostupné z: http://www.velvary.cz/osidleni.htm.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Kladno.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names and family names
  (3) - File of geographical names
  (97) - File of personal names - persons from region
  (23) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - File of geographical names - region
  (12) - Monographies, maps
  (458) - ARTICLES
  (25) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Velvary (Česko)

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°16'53.04"N, 14°14'9.96"E

GPS: 50°16'53.04"N, 14°14'9.96"E

Number of the records: 1