Number of the records: 1  

Záhořanský potok (Česko)

 1. Geographic nameZáhořanský potok (Česko)
  Place Psáry (Česko)
  Libřice (Praha-západ, Česko)
  URLhttp://www.raft.cz/Clanek-Zahoransky-potok.aspx?ID_clanku=537
  http://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.94989,14.53656&z=12
  DescriptonPotok pramení v severní části obce Psáry ve výšce 395 m.n.m. a ústí zprava do Vltavy u železničního mostu Libřice. Plocha povodí 52,1 km2, délka toku 14 km, průměrný průtok u ústí 0,07 m3/s. Potok je zařazen mezi pstruhové vody. – Romantické zalesněné údolí Záhořanského potoka z Libřice po Libeř (8 km) je zlomem v třetihorních břidlicích. Odděluje Benešovskou pahorkatinu od Pražské plošiny. V zalesněném údolí žije řada chráněných živočichů (mlok skvrnitý, skokan hnědý, výr velký, ledňáček říční atd.). Po modré turistické stezce, která tudy vede, se překonává řada brodů a lávek vedoucích přes potok. Na dolním toku se nacházejí trempské osady, které tu vznikaly již ve třicátých letech minulého století (Havaj, Orlík ad). Okolo potoka jsou stopy po středověkém dolování zlata.
  Keywordsvodní toky * potoky * pstruhové vody * údolí * fauna * chráněné druhy * turistické stezky * trampské osady
  CitationVlček, Vladimír a kol. Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, 1984, s. 306.
  Údolím Zahořanského potoka do Zahořan a zpět [online]. [cit. 13.9.2011]. Dostupné z: http://www.obecdavle.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=43:udolim-zahoranskeho-potoka&catid=12:turisticke-trasy&Itemid=46.
  Data source entry100 let hrazenářských prací v povodí Zahořanského potoka
  www(České řeky AKTUÁLNĚ)
  NotePotok v oblasti dolního Posázaví, v Davli se vlévá zprava do Vltavy.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - Monographies, maps
  (2) - ARTICLES
  Záhořanský potok (Česko)

  geographical name

Number of the records: 1