Number of the records: 1  

Zrůbek (Česko)

 1. Geographic nameZrůbek (Česko)
  Place Hřiměždice (Česko)
  Slapy, vodní nádrž (Česko)
  DistrictPříbram
  Events1400 - první zmínka o Zrůbku
  DescriptonPři pravém břehu Slapské přehrady, asi 9 km severozápadně od Sedlčan, 1,5 km jihovýchodně od obce Hřiměždice. Původně se místo nacházelo na skalnatém ostrohu při ústí říčky Brziny, dnes, díky Slapské přehradě, na úrovni vodní hladiny. - Území osídlené již v pravěku, při archeologických výzkumech zde odkryto sídliště doby halštatské (asi 500 l. př. Kr.). V r. 1352 zde stávala jedna chalupa s přívozem. Patrně koncem 14. stol. zde Rožmberkové založili opevněnou tvrz, hrádek. Před hrádkem potom vznikla stejnojmenná obec. Písemně Zrůbek poprvé zmiňován r. 1400, tehdy ve vlastnictví purkrabího Přibíka z Mitrovic. Během husitských válek, po r. 1420, patrně zpustošen. Po r. 1541 zde zmiňován knížecí dvůr Zrůbek, od 15. stol. patřil ke křepenickému panství. - Dnes rekreační osada Zrůbek.
  Keywordsobce * zaniklé obce * archeologické výzkumy * halštatská sídliště * doba halštatská * doba železná * tvrze * zaniklé tvrze * rekreační oblasti
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 299.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 144.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.