Number of the records: 1  

Sklárny Bohemia (Poděbrady, Česko)

 1. Corporate nameSklárny Bohemia (Poděbrady, Česko)
  Other name(Later heading) Crystal Bohemia (Poděbrady, Česko)
  Place Poděbrady (Česko), Jiráskova 223
  Origin1876
  Events1927 - Josef Inwald zavedl výrobu olovnatého skla
  01.01.1950 - Poděbradské sklárny n.p.
  1965 - Sklárny Bohemia Poděbrady
  21.10.2009 - sklárny Crystal Bohemia obnovili provoz
  DescriptonSklárnu v Poděbradech založili r. 1876 bratři Augustin a Jan Gerhardtové, provoz továrny byl zahájen v červnu 1877. Vyráběly se zde skleněné části petrolejových lamp, kalamáře, lahve, pivní sklenice, džbány a stolní zboží. V r. 1882 se firma Bratří Gerhardtové rozpadla a r. 1886 byl provoz sklárny zastaven. V r. 1893 koupila zchátralou sklárnu uhelná společnost D. Berl, pronajala ji a pak i prodala sklářské firmě Josef Inwald z Vídně, který sem přivedl rakouské skláře. Sklárna byla zmodernizována rozšířena, na přelomu 19. a 20. stol. byla postavena leptárna a brusírna. Poté, co byl Josef Inwald r. 1902 povýšen do šlechtického stavu, získala sklárna zvláštní privilegia, včetně práva používat znak rakouského orla. Majitel investoval i do dalších skláren na území Čech a v r. 1922 přenesl sídlo své firmy do Prahy. Po smrti Josefa Inwalda v r. 1925 převzal společnost jeho syn Oskar, v r. 1927 převedl sklárny na výrobu olovnatého křišťálového skla. Následoval výrazný nárůst poptávky a také další rozvoj a modernizace provozů. Krize 30. let však znamenala konec Inwaldova koncernu. Poděbradskou sklárnu odkoupila Česká eskomptní banka v Karlových Varech, závod měl být srovnán se zemí a pozemky rozprodány na stavbu rodinných domů. Kvůli vysokým nákladům však projekt nebyl realizován. Další majitel sklárny, podnikatel Leo Moser, sice továrnu úspěšně obnovil, ale její rozvoj se zastavil, když byl Moser kvůli hrozící okupaci Československo opustit. Během druhé světové války byla továrna převedena na výrobu pro válečné účely. Po požáru sklárny v r. 1941 byla přestavěna poškozená pec a do továrny se alespoň částečně vrátila výroba olovnatého křišťálu. Po válce byly sklárny velkolepě zmodernizovány. V lednu 1950 vznikly samostatné Poděbradské sklárny n.p., následně byla v továrně zavedena technologie lisu. Výroba 18% olovnatého křišťálu byla postupně převedena na ušlechtilejší 24%. V r. 1965 byly všechny sklárny, vyrábějící olovnatý křišťál, sloučeny do jediného podniku Sklárny Bohemia Poděbrady. Tento podnik se potom stal součástí mamutího koncernu Crystalex, pod který byla v r. 1975 zařazena naprostá většina podniků vyrábějících domácenské sklo. Značka Bohemia se rozšířila na veškeré užitkové sklo československé výroby, kromě varného. V poděbradských sklárnách byla zavedena rozsáhlá automatizovaná výroba. V r. 1990 se státní monopol rozpadl, Sklárny Bohemia a.s. se osamostatnily k 1.12.1993, v říjnu 1999 se staly součástí sklářského uskupení Bohemia Crystalex Trading. Po finančním krachu této skupiny v r. 2008 byla výroba v poděbradských sklárnách potřetí zastavena. - V listopadu 2008 vznikla Akciová společnost Crystal Bohemia, 6. dubna 2009 se stala majitelem poděbradských skláren a 21. října opět obnovila výrobu. V současné době se sklárna Crystal Bohemia a.s. řadí mezi přední světové výrobce olovnatého křišťálu a je největším výrobcem v České republice. Společnost uchovává tradici a oválnou modrozlatou ochrannou známku BOHEMIA.
  Keywordssklárny * sklářská výroba * dějiny * výroba skla * olovnatý křišťál * užitkové sklo
  CitationKUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 5. Praha: Libri, 2002, s. 294.
  Crystal Bohemia: o nás [online]. c2009. [cit. 2010-01-08]. Dostupné z: http://www.crystal-bohemia.com/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (6) - Monographies, maps
  (43) - ARTICLES
  (12) - Regional documents - books
  corporation

  corporation

Number of the records: 1