Number of the records: 1  

Tvrz (Kozojedy, Rakovník, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Kozojedy, Rakovník, Česko)
  Place Kozojedy (Rakovník, Česko)
  Events1316 - první zmínka o tvrzi v Kozojedech
  DescriptonStávala nad obcí Kozojedy, pod vrchem Dřevíčem v její části zvané Na Průhoně, v lesní lokalitě zvané Hrádek. - Hrad u Kozojed je zmiňován již v r. 1175. První písemná zmínka o vsi Kozojedy je z r. 1361, tehdy zde sídlil Dalibor z Kozojed a jeho příbuzný Pakoslav z Kozojed. Již tehdy zde prý stávala rodová tvrz vladyků z Kozojed. Dalibor z Kozojed se zúčastnil výpravy Jana Lucemburského do Francie a v bitvě u Kresčaku r. 1346 také s králem padl. Ze zdejšího rodu podle pověsti pocházel také jiný známý Dalibor z Kozojed, který se zastal poddaných z panství Ploskovice u Litoměřic, byl vězněn na Pražském Hradě a následně popraven r. 1498. Již okolo r. 1483 však žil se svým otcem na sídle v Mneteši, v Kozojedech nesídlil. Je pravděpodobné, že rodová tvrz Kozojedských zanikla v 15. stol., protože dále nebyla zmiňována. Přesné datum a důvody zániku tvrze nejsou známy. Většinu stavebního materiálu rozebrali koncem 19. stol. místní osadníci na vlastní domky. - Dodnes po ní zůstaly zachovány viditelné hliněné valy a příkopy. Pozůstatky rozsáhlého lichoběžníkovitého sídla (o rozměrech asi 55 x 35 m) ukazují spíše na složitější, větší hrádek než na tvrz. Byl ze tří stran chráněn příkopem a valy, na jihozápadě strmým svahem. Severovýchodní systém valů mohl opevňovat předhradí nebo tvořit složitější obranu vlastní tvrze. Z východní strany byl také jediný přístup ke tvrzi. Teorie o systému vodních nádrží na zadržování vody ze svahu (V. Sábl) zatím nejsou archeologicky doloženy. Podrobný průzkum lokality doposud neproběhl. V příkopech i v prostoru samotné tvrze jsou patrné četné amatérské zásahy do terénu. - Historií tvrze se podrobně zabýval regionalista Václav Sábl v publikaci Daliborovy Kozojedy z r. 1973. - Na katastru obce Kozojedy se nacházela také tvrz Rychvald.
  Keywordstvrze * tvrziště * zaniklé tvrze * hrádky * zaniklé hrady * rody * rodová sídla * pověsti * kulturní památky
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 129.
  ANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 228.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 105-106.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 24-25.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1