Number of the records: 1  

Hrobka Chotků (Nové Dvory, Kutná Hora, Česko)

 1. Corporate nameHrobka Chotků (Nové Dvory, Kutná Hora, Česko)
  Other nameKaple Sv. Kříže (Nové Dvory, Kutná Hora, Česko)
  Place Nové Dvory (Kutná Hora, Česko)
  Origin1829 - začátek stavby
  Events15.8.1831 - vysvěcení kaple
  9.8.1835 - posvěcen oltář v kapli
  Personalities Chotkové (rod) - majitelé panství
  Chotek, Jindřich - stavebník, zakladatel
  DescriptonUprostřed hřbitova jižně od silnice, naproti dominikánskému klášteru. – Hrobku nechal postavit hrabě Jindřich Chotek, autorem plánů je ing. Jan Filip Jöndl. – Zděná, hladce omítnutá empírová stavba čtvercového půdorysu. K pravoúhlému vstupu vedou čtyři kamenné stupně schodů, které se směrem vzhůru zužují. Kubus s dvěma vestavěnými dórskými sloupy po stranách portálu. Pilíře a sloupy nesou kladí s hladkým architrávem s vlysem s triglyfy a metopami. Fasády ukončuje profilovaná korunní římsa. V severním a jižním průčelí atikový štít se stupňovitým nástavcem a kovovým latinským křížkem. Nad korunní římsou postranních průčelí ozdobná kovaná mřížka s vegetabilním ornamentem, která se napojuje na atiku. – Vnitřek sklenut kupolí. Sedlovou střechu s nízkým sklonem kryje plechová krytina. – Uvnitř kaple dochované čtyři litinové černé svícny. – Oltář v kapli posvětil 9.8.1835 hrabě Ferdinand Maria Chotek, arcibiskup olomoucký. – Celkem je zde pohřbeno 21 členů rodiny Chotků.
  Keywordskaple * hrobky * hrobní kaple * hřbitovy * empír
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2, K-O. Praha: Academia, 1978, s. 488.
  Nové Dvory: pohřební kaple sv. Kříže [online]. [cit. 30.10.2017]. Dostupné z: http://www.novedvory.cz/oxibD1qMSZyPTIma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTM4.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (5) - ARTICLES

Map

Hrobka Chotků (Nové Dvory, Kutná Hora, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°58'13.86"N, 15°19'38.31"E

GPS: 49°58'13.86"N, 15°19'38.31"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.