Number of the records: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Mnichovice, Praha-východ, Česko)

 1. Corporate nameKostel Narození Panny Marie (Mnichovice, Praha-východ, Česko)
  Place Mnichovice (Praha-východ, Česko), Náměstí T. G. Masaryka
  Events1140 - první zmínka o románské bazilice sv. Michaela
  1330 - přibližné datum výstavby gotického kostela Narození Panny Marie
  23.08.1746 - požár kostela
  08.09.1754 - vysvěcen nový barokní kostel
  DescriptonV nejvyšší části svažitého náměstí. - V kronice sázavského mnicha (pokračovatel Kosmy) se nachází zápis z r. 1140, že opat Silvestr "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ Tato románská bazilika brzy nedostačoval, proto byla okolo r. 1330 přestavěna na gotický kostel zasvěcený Narození Panny Marie. Ve věži byly tři velké zvony (Jan, Burian a Hodinář), jeden menší a hodiny. Po požáru z 23.8.1746, kdy kostel lehl popelem, byl v l. 1746-1754 postaven nový barokní kostel. Vysvěcen byl r. 1754 pražským biskupem Antonínem Vokounem. - Jednolodní, obdélný kos­tel s vně trojbokým a uvnitř polokruhovým presbytářem (pozůstatek go­tického kostela) a s bočními kaplemi po obou stranách středové části lodi. Na vstupním průčelí v nárožích svazky pilastrů, obdélný portál s odsazeným polokruhovým záklenkem a volutový štít, ukončený římsou. Nad tímto průčelím je znak rodu Khevenhüller-Metsche, patrona kostela, z červeného kamene. Jižní fasáda do náměstí ozdobná, s rizalitem s volutovým štítem, vyvrcholena hranolovou věží a členěna svazky pilastrů a obdélnými okny s odsazeným záklenkem. Tato fasáda vytváří zdánlivě hlavní průčelí, má dva obdélné portály s uchy, mezi nimi uprostřed třetí, polokruhově ukončený okosený portál ze 16. stol. Nad výklenkem malované sluneční hodiny. Presbytář má ve spodní části opěráky, nad nimi svazky pilastrů a okna. Presbytář, loď i boční kaple sklenuty plackami, flakovány pilastry, kruchta konvexně vypnutá a podklenutá plackou. - Zařízení: převážně barokní a rokokové. Hlavní oltář rámový z r. 1753, s obrazem Narození Panny Marie od V. Markovského; dva rokokové boční oltáře sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého; kazatelna ze druhé poloviny 18. stol. v podobě rozevřené velrybí tlamy, v níž kněz stojí jako Jonáš; rokokové varhany.
  Keywordskostely * baziliky * kroniky * zvony * románský sloh * gotika * baroko * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 411.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 329.
  Mnichovice: kniha o historii, pamětihodnostech, přírodě a ostatních zajímavostech města. Mnichovice: Městský úřad, 2000, s. 15-17.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (8) - ARTICLES
  Kostel Narození Panny Marie (Mnichovice, Praha-východ, Česko)

  corporation

Number of the records: 1