Number of the records: 1  

Kostel sv. Václava (Nehvizdy, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Václava (Nehvizdy, Česko)
  Place Nehvizdy (Česko)
  Events1361 - první zmínka o kostele
  1631 - kostel poničen Švédy
  DescriptonNa návsi. - Původně románský kostel (loď) byl raně goticky přestavěn koncem 13. stol. Jako farní připomínán poprvé r. 1361, prvním zdejším známým farářem byl v té době Jakeš. V 16. stol. upraven a rozšířen přístavbou zvonice a předsíně. Během třicetileté války byl kostel poničen a fara vypálena r. 1631 švédskými oddíly z vojska generála Bannera. Kostel byl přifařen k Čelákovicím. Fara v Nehvizdech byla osazena teprve v r. 1783. Kostel byl upraven barokně, v 19. stol. byla přistavěna sakristie. - Jedná se o jednolodní, obdélný kostel s pětibokým závěrem presbytáře, západní hranolovou věží, hranolovou zvonicí po jižní straně, spojenou předsíní s lodí, a se čtvercovou sakristií na severní straně presbytáře. Raně gotická věž má horní odlehčenou nástavbu ze 16. stol. se zdvojenými půlkruhovými okny v každé stěně a barokní stanovou střechu. Je přístupna pouze vnitřkem kostela. Při kostele stojí hranolová, patrová, věžovitá renesanční zvonice, s barokní úpravou patra, má polokruhový portál s profilovaným ostěním a rovnou římsou. Podklenuta je křížovou hřebínkovou klenbou a otevřena na východní a západní straně arkádou s polokruhovou archivoltou. Portál do předsíně je polokruhově ukončený, okosený. Předsíň sklenuta hřebínkovou klenbou. V presbytáři křížová, žebrová klenba sbíhající na konzoly, loď plochostropá. Gotický pravoúhlý sanktuář ze 14. stol. - Zařízení: hlavní oltář z první poloviny 18. stol., s novodobým obrazem od J. Mathausera; dva boční barokní oltáře z doby okolo r. 1700; kamenná renesanční kazatelna z r. 1567. Pod předsíní byla umístěna hrobka, kde byly r. 1870 nalezeny tři kostry oděné do kněžských šatů, byli to zemřelí faráři z Nehvizd do r. 1606. V předsíni byl pohřben jistý “Hamták, rytíř z Nehvizd a Erbich, šenkýř z Malých Nehvizd, otrávený svojí tchýní.” - Okolo kostela býval hřbitov, zrušený v r. 1873, na jeho místě byl zřízen malý parčík. Některé ze zrušených náhrobků potom byly vsazeny do stěny zvonice. - Ve zvonici kostela jsou zavěšeny dva zvony.
  Keywordskostely * farní kostely * fary * faráři * zvonice * zvony * náhrobky * hrobky * hřbitovy * gotika * renesance * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 457.
  STŘECHA, Aleš. Městys Nehvizdy: historie obce [online]. [cit. 2007-07-25]. Dostupné z: http://www.nehvizdy.cz/historie.htm.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (8) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.