Number of the records: 1  

Katedrála sv. Barbory (Kutná Hora, Česko)

 1. Corporate nameKatedrála sv. Barbory (Kutná Hora, Česko)
  Other nameChrám sv. Barbory (Kutná Hora, Česko)
  Chrám sv. Panny Barbory (Kutná Hora, Česko)
  Kostel sv. Barbory (Kutná Hora, Česko)
  See also (Narrower term) Kaple Božího Těla (Kutná Hora, Česko)
  Place Kutná Hora (Česko), Barborská 1
  Origin1388 - přibližné datum založení kostela
  Events1626 - jezuitský kolejní kostel
  1872 - započata Mockerova Láblerova dostavba chrámu
  1995 - chrám zapsán na seznam UNESCO
  Personalities Reysek, Matyáš,
  Ried, Benedikt,
  Mocker, Josef,
  Lábler, Ludvík, - architekt
  DescriptonV historickém centru, výrazná dominanta města. - Původně zde, za hradbami středověkého města (předměstí Na Cechu), stávala hornická kaplička sv. Barbory. Na jejím místě nechalo bratrstvo Božího Těla nejpozději v r. 1388 vystavět trojlodní kostel, brzy přestavěný na pětilodní. Stavěla pražská huť Petra Parléře, stavbu řídil patrně jeho syn Jan. Během husitských válek byla stavba přerušena, huť obnovena v 80. l. 15. stol. mistrem Hanušem. Stavba chrámu potom pokračovala podle plánů Matěje Rejska (i po jeho smrti) až do r. 1512, kdy ji převzal Benedikt Ried a vystavěl v patře chrámu trojlodní síňový prostor zaklenutý hvězdicovou klenbou s krouženými žebry. Stavba ukončena r. 1548, na západní straně zakončena pouze provizorní zdí. V r. 1626 se chrám stal kolejním kostelem jezuitů, za jejich vlastnictví r. 1733 upraven. Po zrušení řádu chrám chátral, restaurován ve druhé polovině 19. stol. podle plánů Bernarda Gruebera. V l. 1883-1893 chrám rekonstruoval a novogoticky dostavěl Josef Mocker za pomoci Ludvíka Láblera, v té době bylo pětilodí prodlouženo o jedno klenební pole a uzavřeno novým západním průčelím. V r. 1905 byl chrám znovu vysvěcen. - Od r. 1961 je chráněnou kulturní památkou, v r. 1995 (spolu s historickým centrem Kutné Hory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci) zapsán na seznam UNESCO.
  Keywordskostely * chrámy * kaple * horníci * jezuité * gotika * novogotika * restaurování * kulturní památky
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 189-193.
  HAVLOVÁ, Ester, JUNEK, Jiří, KOUKALOVÁ, Šárka, LUKEŠ, Zdeněk. 100 staveb: moderní architektura Středočeského kraje. Vyd. 1. Praha: Titanik, 2006, s. 26.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (9) - Monographies, maps
  (122) - ARTICLES
  (15) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  corporation

  corporation

Number of the records: 1