Number of the records: 1  

Důl Průhon (Kladno, Česko)

 1. Corporate nameDůl Průhon (Kladno, Česko)
  Place Kladno (Česko)
  Origin1857 - začátek hloubení
  Events1864 - začátek těžby
  11.02.1998 - propad zásypu
  Termination1893 - konec provozu
  DescriptonStával v severozápadní části Kladna v lokalitě Průhon. - Lidově označován jako Lesík, podle zakladatele hornické kolonie J. Leisinga. - Jáma byla hloubena (v Kladně poprvé) podle anglického vzoru v kruhovém zděném profilu v l. 1857-1863. Uhelná sloj dosažena až překopy vedenými od jámy 264 m hluboké. Vlastní těžba zahájena na jaře 1864, ukončena v r. 1893. - Po ukončení těžby byla většina povrchových objektů demolována, v r. 1910-1911 proveden zásyp jámy. Na pozemcích vybudován areál stavební základny STE Kladno. V r. 1998 došlo k propadu zásypu jámy do hloubky 157 m.
  Keywordsjámy * doly * zaniklé doly * těžba uhlí
  CitationMATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví Centrálního kladenského kamenouhelného revíru. Praha: Státní ústav památkové péče, 2001, s. 2.
  HONČÍK, Ladislav. Dobývání uhlí na Kladensku. Ostrava: OKD, 2006. Přehled historicky doložených úvodních důlních děl. s. 198.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.