Number of the records: 1  

Kostel sv. Filipa a Jakuba (Mnichovice, Benešov, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Filipa a Jakuba (Mnichovice, Benešov, Česko)
  Place Mnichovice (Benešov, Česko)
  Events1352 - první zmínka o kostelu
  DescriptonNa návsi v centru obce. - Původní gotický kostel písemně poprvé zmiňován k r. 1352, tehdy byl spolu s obcí v majetku pražského arcibiskupa. Po bitvě na Bílé hoře opustil v r. 1627 zdejší farnost i poslední farář podobojí, zdejší fara potom již nikdy nebyla obsazena. V r. 1806 kostel stavebně upraven. - Jedná se o Jednolodní, obdélný kostel s polygonálním presbytářem, s obdélnou sakristií po severní straně a s předsíňkou po jižní straně lodi. Západní fasádu zakrývá polygonální dřevěná zvonice štenýřové konstrukce. Jižní portál půlkruhový z r. 1806. V presbytáři, sklenutém křížem s hranolovými zkosenými žebry, gotický sanktuář. Triumfální oblouk lomený, v lodi s barokní dřevěnou kruchtou je strop se zbytkem štukového rámce. - Zařízení: barokní, převážně z konce 17. stol. Hlavní oltář s primitivním obrazem světců; kazatelna. Při opravě kostela v r. 1992 byly pod vápennou omítkou objeveny původní gotické malby (zařazeny do programu na záchranu a obnovu památek Deset skvostů Podblanicka).
  Keywordskostely * nástěnné malby * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2, K-O. Praha: Academia, 1978, s. 410-411.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri. 2003, s. 156. ISBN 80-7277-148-5.
  ŠEFČÍK, Jaroslav. Hrady.cz: kostel sv. Filipa a Jakuba Mnichovice [online]. c2012. [cit. 12.6.2007]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=8479.
  See also related Zvony (Mnichovice, Benešov, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.