Number of the records: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Choťovice, Česko)

 1. Corporate nameKostel Narození Panny Marie (Choťovice, Česko)
  Other nameKostel Narození Panny Marie v Choťovicích
  Filiální kostel Narození Panny Marie (Choťovice, Česko)
  Filiální kostel Narození Panny Marie v Choťovicích
  Place Choťovice (Kolín, Česko)
  Events1375 - první zmínka o původním kostele
  1670 - postaven dnešní kostel
  03.07.1864 - znovu vysvěcen po přestavbě
  Personalities Míča, Josef, - stavitel
  DescriptonUprostřed návsi. - Původní kostel byl jako farní připomínán r. 1357, při něm stávala dřevěná zvonice. Byl zničen bleskem a po r. 1670 znovu postaven nebo přestavěn kostel nový v raně barokním stylu. Interiér dochován dodnes, exteriér byl upravován novogoticky od r. 1860. Nízká zvonice nahrazena věží. Autorem přestavby byl stavitel Josef Míča. - Jednolodní, obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, čtvercovou sakristií po severní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Zakončení věže je vyřešeno stupňovitými stoupavými štíty a nárožními věžičkami, z nichž jsou spuštěny subtilní kusé přípory kruhového průřezu, které končí pod úrovní prvního patra věže. Stále funkční zvony pocházejí od kutnohorských zvonařů Wondřeje Kotka (1577) a Daniela Drštíka (1525). Presbytář sklenut křížovou klenbou, loď plochostropá. - Zařízení: oltáře barokní; hlavní oltář s obrazem Panny Marie Pomocné; pravý boční oltář s obrazem křtu Páně; levý s obrazem sv. Antonína Paduánského. Nad vchodem do sakristie umístěn obraz původní podoby kostela z první poloviny 19. stol. - Okolo kostela hřbitov.
  Keywordskostely * přestavěné kostely * farní kostely * zvonice * zvony * baroko * novogotika
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 530.
  650 let obce Choťovice. Choťovice: Obecní úřad Choťovice, [2009], s. 4-5.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (5) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.