Number of the records: 1  

Městská knihovna (Čelákovice, Česko)

 1. Corporate nameMěstská knihovna (Čelákovice, Česko)
  Other nameMěstská knihovna v Čelákovicích
  Place Čelákovice (Česko), Na Hrádku 1092
  Origin1864 - založena první knihovna v Čelákovicích
  Events1983 - knihovna v nové budově
  2000 - zaveden elektronický výpůjční systém
  DescriptonPůvodní knihovna v Čelákovicích byla založena již v r. 1864, její historie však není známá. Druhá knihovna byla založena r. 1886 tehdejšími čelákovickými veřejnými spolky, především Občanskou besedou. Byla to knihovna veřejná, knihovní fond tehdy obsahoval asi 300 titulů. Dnešní knihovna byla založena jako obecní zařízení v prosinci 1920 na podkladě zákona o knihovnictví, byla spravována Knihovní radou. V r. 1930 měla knihovna již asi 1500 knih. Původně byla umístěna v Obecním domě, později v budově Měšťanské školy. Během druhé světové války byla její činnost velice omezena. Od r. 1945 byla přestěhována do středu města, do budovy vedle bývalé pošty. R. 1952 nastoupila do knihovny první profesionální knihovnice, od r. 1973 se knihovna stala střediskovou pro knihovny v přilehlých obcích. Od druhé poloviny 70. l. knihovna kapacitně nevyhovovala, proto byl zakoupen soukromý dům a v r. 1980 zahájena jeho přestavba. 1. března 1983 byla nová knihovna slavnostně otevřena veřejnosti, od r. 1984 pracuje v knihovně 5 profesionálních knihovnic. V r. 1992 byla otevřena druhá pobočka Městské knihovny. V r. 1994 byl do knihovny zakoupen první počítač, zahájeno bylo elektronické zpracování knih do knihovního systému LANius, od r. 2000 se již knihovní dokumenty půjčují elektronickou formou. V l. 2001-2002 byla v knihovně provedena rozsáhlá rekonstrukce s rozšířením dětského oddělení knihovny.
  Keywordsknihovny * veřejné knihovny * městské knihovny
  CitationČelákovice : kultura [online]. c2005. [cit. 2007-01-24]. Dostupné z: http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/historie.htm.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - Literature
  (71) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.