Number of the records: 1  

Kostel sv. Tří králů (Mnichovo Hradiště, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Tří králů (Mnichovo Hradiště, Česko)
  Place Mnichovo Hradiště (Česko)
  Origin1693
  Events1724 - přistavěna kaple sv. Anny
  Personalities z Valdštejna, Arnošt Josef, - zakladatel
  Liška, Jan Kryštof, - malíř
  Světecký, Martin, - malíř
  DescriptonV severní části zámeckého areálu. Klášterní kostel byl založen majitelem panství hrabětem Arnoštem Josefem z Valdštejna. Výstavba kostela probíhala v l. 1690-1693 podle projektu řádového člena P. Jiřího z Mnichova. Poprvé kostel vysvěcen již v r. 1693, podruhé spolu s klášterem v r. 1699. Byl postaven podle typické kapucínské architektury, vyznačující se jednoduchostí, strohostí a nezdobností, tak jak to předepisovaly řádové regule. - Obdélný, hladký s jižní kaplí P. Marie a s obdélným presbytářem, po jeho severní straně oratoř. Na hladkém průčelí portál s rozeklaným štítem. Vnitřek lodi, presbytář a kaple P. Marie sklenut valeně s lunetami. Na východní straně přiléhá kolmo na kostel obdélná kaple sv. Anny přistavěná v l. 1723-1724. - Zařízení barokní: oltáře portálové, sloupové s obrazy sv. Tří králů, sv. Antonína a sv. Františka od pražského malíře Jana Kryštofa Lišky z r. 1699. Obrazy na stěnách (Triptych Krista, sv. Kláry a sv. Františka) namaloval v r. 1699 litoměřický malíř Martin Světecký. Pod podlahou se nachází hrobka s ostatky kapucínských mnichů i některých členů rodu Valdštejnů, není však veřejnosti přístupná. - Dnes je zde umístěno lapidárium barokních soch. Na prostranství před kostelem probíhá každoročně anenská pouť.
  Keywordskostely * klášterní kostely * baroko * kaple * obrazy * poutě
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2, K-O. Praha: Academia, 1978, s. 413-414.
  DUMKOVÁ, Jana, ŠTĚPÁN, Pavel. Město Mnichovo Hradiště. Mnichovo Hradiště: Město Mnichovo Hradiště, 2012, s. 27-32.
  See also related Kaple sv. Anny (Mnichovo Hradiště, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.