Number of the records: 1  

Říčany (hrad)

 1. Corporate nameŘíčany (hrad)
  Other nameŘíčanský hrad
  Place Říčany (Česko), Na Hradě
  Origin1270 - přibližné datum dostavby hradu
  Events1544 - hrad uváděn jako pustý
  DescriptonNa ostrožně nedaleko náměstí. - Původně zde snad stávala starší dřevěná tvrz. Na jejím místě nechal okolo r. 1270 patrně Ondřej ze Všechrom, nejvyšší komoří království Českého, stavět honosný gotický hrad. Stavbu hradu však dokončil až jeho nástupce, Ondřej z Říčan, písemně uváděný r. 1289. V majetku pánů z Říčan až do r. 1420, kdy byl na hradě Diviš z Říčan obležen husitskými vojsky. Po několika dnech se posádka vzdala a hrad přešel do rukou pražských měst. Po skončení husitských válek vystřídal hrad několik šlechtických majitelů, jeho význam postupně upadal. Koncem 15. stol. získali Říčany Trčkové z Lípy, Jan Trčka mladší však sídlil po r. 1533 na hradě Lichtenburk a říčanský hrad byl v r. 1544 uváděn jako pustý. Nebyl již obnoven. - Nepravidelně okrouhlý hrad býval chráněn dvěma rybníky a mohutnou hradbou. Přístup od východu chránila čtyřhranná a patrně dvoupatrová věž z lomového kamene se zdmi silnými 2,7 m a s nárožími zpevněnými tesanými kvádry. Při věži (vystavěné po vzoru královských hradů patrně krátce po r. 1260) se zachovaly zbytky příčné zdi s brankou, která oddělovala vnitřní hrad při severozápadní straně ostrohu od předhradí. V areálu vnitřního hradu bývalo prostorné nádvoří, při vysoké obvodové zdi dvě palácové stavby. Hlavní, raně gotický dvoupatrový lichoběžný palác obklopovala nižší palácová stavba, obvodové zdivo hradu a příčná hradba, která dosahovala výše obou palácových staveb. Přízemí paláce, kryté rovným trámovým stropem, mělo vchod z nádvoří a tvořila je jediná prostorná místnost, osvětlená dvěma úzkými okénky z nádvoří. Stejnou dispozici měla i plochostropá síň se dvěma zamřížovanými okny v prvním patře. Vchod do síně byl portálem (zaklenutým do trojlistu) z dřevěné nádvorní pavlače, spojující obě palácové stavby. Ve druhém patře paláce (přístupném z podstřeší sousedního objektu portálem v příčné zdi) bývala vysoká pánská síň, zaklenutá třemi poli křížové klenby s klínovými a vyžlabenými žebry. V jejím severovýchodním rohu stával krb (jeho pozůstatky dodnes zachovány). Palácovou síň ve druhém patře osvětlovala dvě zamřížovaná, raně gotická sdružená okna s trojlisty kružeb ve vrcholech. V hlubokých výklencích byla pod nimi byla kamenná sedátka. Obvodní zdivo objektu, z něhož se zachovalo téměř celé dvorní průčelí se zdmi 1,8 m silnými a jedna příčná zeď, bylo ukončeno nad druhým patrem hradu cimbuřím, chránícím nejen strážné, ale pravděpodobně i dřevěnou konstrukci příčných sedlových střech tohoto velkého, reprezentativního sídla. - Do dnešní doby se dochovalo pouze západní nároží věže, z nižšího paláce nepatrná část dvorního zdiva a severovýchodní a severozápadní zdivo hlavního paláce hradu. Poblíž zbytků věže je dnes novodobě upravená hradní studna. Celý areál hradu byl později pohlcen městskou zástavbou. - Zříceniny hradu jsou veřejnosti volně přístupné.
  Keywordshrady * zaniklé hrady * zříceniny * studny * gotika
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 284.
  HOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 160-161.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 379.
  DOUŠOVÁ, Marcela. Hrady.cz: Říčany [online]. c2004. [cit. 2006-12-07]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=694.
  HŮRKA, Martin. Říčanský hrad: průvodce historií a stavební podobou. Říčany: Muzeum Říčany, 2013. 10 s.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - Monographies, maps
  (15) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.