Number of the records: 1  

Kostel sv. Václava (Jažlovice, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Václava (Jažlovice, Česko)
  Place Jažlovice (Česko)
  Events1352 - písemná zmínka
  1999 - dokončeno restaurování nástěnných maleb
  Personalities Chejn, Jan - malíř, restaurátor
  DescriptonVe východní části obce. Písemně připomínán v r. 1352. Původně rotunda z 12. stol., ubouraná a rozšířena o obdélnou loď ve 13. stol. Později kostel zbarokizován, v r. 1854 klasicistně rozšířena jeho loď. - Jednolodní, obdélný s příčně položeným prostorem kruchty, polokruhovým presbytářem a pravoúhlou sakristií na východní straně. Nad válcovým presbytářem válcová věž. Presbytář sklenut konchou, loď valenou klenbou s lunetami. - Ve 14. nebo 15. stol. byla severní strana lodi vyzdobena značně rustikální nástěnnou malbou malovanou na dvouvrstvé omítce, další malby se nacházely v presbytáři. Na severní straně lodi byla namalována pravděpodobně legenda o sv. Jiřím. Při barokní přestavbě byly nástěnné malby zamalovány, objeveny byly až na přelomu let 1997 a 1998. Jejich restaurování na severní straně lodi provedl Jan Chejn.
  Keywordskostely * rotundy * románský sloh * gotika * baroko * klasicismus
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1, A-J. Praha: Academia, 1977, s. 578.
  ŽILKOVÁ, Markéta. Nástěnné malby kostelů farnosti Říčany u Prahy. Studie a zprávy: Historický sborník pražského okolí. Jažlovice. 2014, č. 4, s. 21-22. ISSN 1805-3874.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
  Kostel sv. Václava (Jažlovice, Česko)

  corporation

Number of the records: 1