Number of the records: 1  

Sala terrena (Liteň, Česko)

 1. Corporate nameSala terrena (Liteň, Česko)
  Place Liteň (Česko)
  DescriptonPři západní zdi zámeckého parku. - Zajímavý trojdílný pavilón z první poloviny 18. stol. Středová trojosá obdélná část i boční ustupující partie samostatně mansardově zastřešeny. Nároží členěna rustikovými pásy, průčelí bočních křídel obdélnými okny. Středová partie, zdobená středním rizalitem, členěna segmentem ukončenými vchody s odstupněnými zvlněnými římsami. Vnitřek kryt plochým stropem. - Naproti saly terreny zbytky bývalé kolonády a oranžérie.
  Keywordssaly terreny * pavilóny * zámecké parky * zámky * oranžerie * kolonády
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 269.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 285.
  See also related Zámecký park (Liteň, Česko)
  Liteň (zámek)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of geographical names - region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1