Number of the records: 1  

Kostel Nejsvětější Trojice (Dobřichov, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nejsvětější Trojice (Dobřichov, Česko)
  Place Dobřichov (Česko)
  Events1352 - první zmínka o kostele
  1495 - pozdně gotická přestavba
  1776 - dokončena barokní přestavba
  Personalities Jedlička, Josef, - barokní stavitel
  Raab, Ignác, - barokní malíř
  DescriptonNa návrší, dominanta obce. - Původně zde snad již v 10. stol. stával předrománský, patrně opevněný kostel otonského typu. Nejnovější stavební průkumy potvrdily že dnešní kostel byl vystavěn jako celek až v první polovině 13. stol., nejpozději v r. 1250. První písemná zmínka o farním kostele pochází až z r. 1352. Okolo r. 1495 kostel pozdně goticky přestavěn (datace v lodi). Při této přestavbě došlo k zaklenutí presbytáře a přilehlé sakristie křížovými žebrovými klenbami s reliéfně ztvárněnými svorníky a konzolami a vystavěna byla hranolová věž před západním průčelím. Do dnešní podoby kostel barokně upraven v l. 1740 (loď) a 1776 (věž) patrně kolínským stavitelem Františkem Jedličkou. V r. 1818 rozšířena kruchta, r. 1826 věž zakončena bání a vybudovány také schody ke kostelu z návsi. - Jedná se o jednolodní obdélný kostel se zaoblenými nárožími, s pravoúhlým čtvercovým presbytářem s věží v západním průčelí, po severní straně sakristie, z níž vystupuje polokruhovitá apsida. Presbytář a sakristie sklenuty křížovou gotickou klenbou, loď byla patrně původně klenuta pozdně gotickou žebrovou klenbou, protože v bočních stěnách zůstaly dochovány čtyři konzoly (jedna s královským monogramem W). Dnes je však loď kryta barokním zrcadlovým stropem nad bohatě prolamovanou římsou nesenou korintskými pilastry. V západní části lodi kruchta na dvou sloupech. V presbytáři pozdně gotický sanktuář z doby před r. 1500 s kovanou mřížkou, triumfální oblouk a strop lodi vymaloval r. 1859 J. Mrkvička. - Zařízení: hlavní rokokový oltář z r. 1744; boční oltář sv. Jana Nepomuckého s obrazem od Ignáce Raaba z r. 1766; boční oltář Panny Marie; kazatelna z r. 1766; cínová křtitelnice z r. 1777. Ve věži kostela dochován zvon z r. 1489 (od zvonaře Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory), zdobený latinskými nápisy. - Vedle kostela na hřbitově litinový pomníček F. Klecanského.
  Keywordskostely * farní kostely * pomníky * gotika * baroko * hřbitovy
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 277.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-01-25]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/dobrichov/kostel-nejsvetejsi-trojice.
  KIBIC, Karel ml., KRÁLOVÁ, Bohumila. Ke stavební historii kostela Nejsvětější Trojice v Dobřichově. Památky středních Čech, 2010, č. 2, s. 61-71.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (6) - ARTICLES
  Kostel Nejsvětější Trojice (Dobřichov, Česko)

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°4'31.92"N, 15°1'59.88"E

GPS: 50°4'31.92"N, 15°1'59.88"E

Number of the records: 1