Number of the records: 1  

Kaple sv. Vojtěcha (Neratovice, Česko)

 1. Corporate nameKaple sv. Vojtěcha (Neratovice, Česko)
  Other nameKostel sv. Vojtěcha (Neratovice, Česko)
  Place Neratovice (Česko)
  Origin1667
  Personalities Bendl, Jan Jiří - sochař a řezbář
  DescriptonSeverozápadně od Neratovic. - Vystavěna ve druhé polovině 17. stol. nákladem hraběte Ferdinanda Viléma Slavaty, tehdejšího majitele panství Obříství. Byla postavena na kraji borového lesíka, kde se říkalo "V hájku", na místě, kde se ukazoval černý břidličný kámen, na němž podle pověsti byl sv. Vojtěch přepaden a zbit od pohanských převozníků. - Raně barokní, obdélná kaple s polokruhovým závěrem. V průčelí členěném lizénami je obdélný portál, nika a trojúhelníkový štít. Boční fasády členěny lizénami a obdélnými okny. Vnitřek sklenut valeně s lunetami, závěr konchou s lunetami, stěny členěny pilíři a pilastry. - Zařízení: ve středu kaple památný buližníkový kámen ozdobený barokní mříž se siluetou postavy sv. Vojtěcha., nad ním ve věžičce zvonek sv. Vojtěcha, hlavní oltář dřevěný, rámový z r. 1669 od sochaře a řezbáře J. J. Bendla; lavice z konce 17. stol.;
  Keywordskostely * kaple * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 467.
  PAVLÍK, Miroslav. Tudy šla historie, aneb zastav se člověče a zavzpomínej. Neratovice: Město Neratovice, 2003, s. 12-14.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1